بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب عایشه بعد از پیغمبر

کتاب عایشه بعد از پیغمبر

اثر کورت فریشلر از انتشارات نگارستان کتاب


 کتاب غزالی در بغداد

کتاب غزالی در بغداد

اثر ادوارد توماس از انتشارات نگاه


 کتاب سرگذشت دون ژوان

کتاب سرگذشت دون ژوان

اثر دومینیک راون از انتشارات نگاه


 کتاب همونی باش که هستی

کتاب همونی باش که هستی

اثر تاد پار از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب نمایشنامه دو خواهر و دو اقتباس دیگر

کتاب نمایشنامه دو خواهر و دو اقتباس دیگر

اثر توحید معصومی از انتشارات عنوان


 کتاب خواننده کور

کتاب خواننده کور

اثر اوغوز دمیرآلپ از انتشارات کلاغ سفید


 کتاب بیژن و منیژه

کتاب بیژن و منیژه

اثر مرجان کشاورزی آزاد از انتشارات پیدایش


 کتاب ویس و رامین

کتاب ویس و رامین

اثر لاله جعفری از انتشارات پیدایش


 کتاب دو خط شاهنامه : از رستم

کتاب دو خط شاهنامه : از رستم

اثر حدیث لزرغلامی از انتشارات پرتقال


 کتاب دو خط شاهنامه : از بیژن

کتاب دو خط شاهنامه : از بیژن

اثر حدیث لزرغلامی از انتشارات پرتقال