بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب آواز پر جبرئیل

کتاب آواز پر جبرئیل

اثر ابوتراب خسروی از انتشارات نیماژ


 کتاب سپیددندان

کتاب سپیددندان

اثر جک لندن از انتشارات نگاه


 کتاب زمین آهن است و آسمان مس

کتاب زمین آهن است و آسمان مس

اثر زولفو لیوانلی از انتشارات ناصرالدین


 کتاب بانوی دریایی

کتاب بانوی دریایی

اثر سوزان سونتاگ از انتشارات نیلا


 کتاب سه نمایشنامه

کتاب سه نمایشنامه

اثر سوفوکلس از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب الکترا

کتاب الکترا

اثر سوفوکلس از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب اشتعال

کتاب اشتعال

اثر سوزان کالینز از انتشارات افراز


 کتاب هر روز

کتاب هر روز

اثر دیوید لویتان از انتشارات میلکان


 کتاب باغ آلبالو

کتاب باغ آلبالو

اثر دیوید مامت از انتشارات افراز


 کتاب جنگ جهانی ز

کتاب جنگ جهانی ز

اثر مکس بروکس از انتشارات کتابسرای تندیس