کتاب از بابا لنگ دراز به جودی

اثر ثریا جولقانی از انتشارات پیدایش-ادبیات اقتباسی

احتمالاً همه ی شما کتاب بابا لنگ دراز را خوانده اید و با اشک ها و لبخند های جودی آشنا شده اید، ولی نویسنده در این کتاب، شما را به سوی داستانی ناشنیده می برد و راز عاشقی گم نام را فاش می کند. راز بابا لنگ دراز و نامه هایی که هرگز پست نشده اند.


خرید کتاب از بابا لنگ دراز به جودی
جستجوی کتاب از بابا لنگ دراز به جودی در گودریدز

معرفی کتاب از بابا لنگ دراز به جودی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب از بابا لنگ دراز به جودی


 کتاب مامان می خوام ورزش کنم
 کتاب موسی و شبان
 کتاب شغالی که طاووس شد
 کتاب موش و شتر
 کتاب نحوی و کشتیبان
 کتاب فیل در تاریکی