کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر

اثر حسین رحمان سرشت-افشین فتح الهی از انتشارات دوران-ادبیات اقتباسی
خرید کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر
جستجوی کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر در گودریدز

معرفی کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر


 کتاب شهر شیشه ای
 کتاب ابن سینا نابغه ای از شرق
 کتاب سرنوشت شوم یک امپراتور
 کتاب داستانهای شکسپیر
 کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر
 کتاب بیچاره اسفندیار