کتاب افلیا

اثر لیزا کلاین از انتشارات پیدایش - مترجم: آرزو احمی-ادبیات اقتباسی

او، هملت، شاهزاده‌‌ی دانمارک است، و زن، افلیای ساده.
در بازنویسی این تراژدی مشهور شکسپیر، افلیا شخصیت اصلی است و در نهایت به آنچه سزاوار آن است می‌رسد. افلیای زیبا و تیزهوش، توجه شاهزاده هملت جذاب را به خود جلب می‌کند و عشق‌شان مخفیانه شکوفه می‌دهد. ولی خیلی زود حوادثی خونبار دانمارک را به ورطه‌ی جنون می‌کشاند و افلیا مجبور می‌شود بین عشق هملت و زندگی خود یکی را انتخاب کند. افلیا، مایوسانه نقشه‌ی خیانتکارانه‌ای می‌کشد تا برای همیشه، با رازی خطرناک، از السینور فرار کند.


خرید کتاب افلیا
جستجوی کتاب افلیا در گودریدز

معرفی کتاب افلیا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب افلیا


 کتاب بز زنگوله پا
 کتاب افلیا
 کتاب یزدگرد سوم و غروب دولت ساسانی
 کتاب هما و داراب
 کتاب هفت خوان رستم
 کتاب هرمزد و بهرام چوبینه