کتاب اوژنی گرانده

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات افق - مترجم: محسن سلیمانی-ادبیات اقتباسی

در شهر سومور باباگرانده‌ی سخت‌گیر، بشکه‌ساز سابق، در پرتو سلسله‌ای از سوداگری‌های موفقیت‌آمیز ثروتی اندوخته است که با خستی بی‌پروا و ددمنشانه افزایش می‌دهد. خواننده به آغوش خانواده‌ای برده می‌شود که نانون مستخدمه‌ی وفادار، و همسر بی‌اراده‌ی گرانده و دختر او، اوژنی جوان را در برمی‌گیرد.
اوژنی دختری است که زیبایی جذاب و روح نجیب و لطیفی دارد و حرص و طمع دو خانواده‌ی بزرگ وابسته به بورژوازی شهر –یکی خانواده‌ی کروشو و دیگر خانواده‌ی دگراسن - به امید ازدواج با این وارث بسیار توانگر باباگرانده در پیرامون او معرکه‌ای به راه انداخته است.


خرید کتاب اوژنی گرانده
جستجوی کتاب اوژنی گرانده در گودریدز

معرفی کتاب اوژنی گرانده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اوژنی گرانده


 کتاب هابیت یا آن جا و بازگشت دوباره
 کتاب زندگی پی
 کتاب مسخ
 کتاب شهر و شهر
 کتاب گرما و غبار
 کتاب مرکب مرگ