کتاب باغ آلبالو

اثر آنتون چخوف از انتشارات جوانه توس - مترجم: ناهید کاشی چی-ادبیات اقتباسی

Anton Chekhov


خرید کتاب باغ آلبالو
جستجوی کتاب باغ آلبالو در گودریدز

معرفی کتاب باغ آلبالو از نگاه کاربران
باید اعتراف کنم این اولین نمایشنامه ای بود که من خوندم. ینی به قصد ِ نمایشنامه خوندن، نه فقط محض خوندن. برای همین ممکنه خیلی نپخته باشه و بعداً خجالت بکشم از ریویوم. به هر حال، باغ آلبالو کلاً به نظرم اومد کار ِ ابزوردیه و من اصولاً کارهای ابزوردو دوس ندارم. اما به نسبت چیز خوبی درومده بود. شخصیت ها باورپذیر بودن، دیالوگ ها خیلی جون دار و گاهی هم به فکر فرو برنده. طنز لطیف و ظریفی هم تو بعضیاشون بود که خیلی دلچسبش کرده. اما خب در نهایت اتفاقی می افته که انتظار می ره بیوفته. ینی دید آرمانی اینه که بالآخره مادام رانوسکی( همچین اسمی داشت؟ من اصن استعداد خوبی تو اسم به خاطر سپردن ندارم.) یه حرکتی بزنه یا لوباخین دلش بسوزه و اینقد پدرسوختگی نکنه، ناسلامتی خاطرخواه دختر مادام هم هس. ولی شارلاتان تر ازین حرفاست گویا. این واقع گراییش گرچه تلخه. ولی واقعاً به کار نشسته. درگیر کلیشه نشده که انتظار داشته باشی خب الآن به عنوان خاطرخواه ِ دختر ِ مادام، آدم شه. حتی این که خواستگاری هم نمی کنه، در حالی که مادام اونو با واریا تنها می ذاره، خیلی جای فکرداره. خوبه که دید آرمانی کنار بره و اثر واقع گرا باشه. که مادام رانوسکی هم دلش بخواد بره فرانسه و با چالش هاش دست و پنجه نرم کنه. اما شاید حرص درآر باشه که هیچ اتفاقی جز حراج باغ آلبالو که انتظارشم داریم، نمیافته. ینی قطعاً مادام می ره فرانسه ولی تکلیف بچه هاش مشخص نمیشه. دو تا دختراش ازدواج نمی کنن و پسرشم انگاری خیال داره همچنان لیسانس نخونده باقی بمونه. :)) ولی ضربه ی کاری رو بازم چخوف می زنه. دقیقاً آخر نمایشنامه که لوباخین شروع میکنه به اره کردن ِ درخت های آلبالو و فیرز گریه میکنه. چیزی که در طول داستان هم سرش بحث شد و شاید نادیده گرفته شد از سمت من ِ خواننده اما با احیای قشنگش در پایان، جون گرفت.

مشاهده لینک اصلی
@description@
باغ آلبالوازمالکیت خانواده ی فئودال ورشکسته به پسر یک موژیک می رسد ...
غم..درد ...احساس ...عشق را در میان زندگی این شخصیت ها خواهید یافت ...
آنها بطور شگفت اوری واقعی هستند
نه در لفاف کلمات پنهان شده اند و نه فعلی غیر معمول از آنها واقع میشود
آنها خودشان هستند ..واقعی مثل زندگی


ﺻﺪاﻳﻰ، ﮔﻮﻳﻰ از دوردﺳﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻰ رﺳﺪ . ﺻﺪاﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮن آواى ﺗﺎرى از ﻳﻚ ﺳﺎز زﻫﻰ ﻛﻪ ﻛـﺸﻴﺪه و رﻫﺎ می ﺷﻮد، ﺻﺪاﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮگ و ﺟﻨﻮن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰ ﺷﻮد . ﺻﺪاى ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎى ﺗﺒﺮ، ﻫﻤﭽﻨﺎن از دوردﺳﺖ ﺑﺎغ ﺑﻪ ﮔـﻮش ﻣﻰ رﺳﺪ
ﭘﺮده


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب باغ آلبالو


 کتاب دختری با گوشواره مروارید
 کتاب همه جا آتش های خرد
 کتاب شیطان به قتل می رسد
 کتاب اتاق
 کتاب مجوس
 کتاب رویا