کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان)

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نگاه - مترجم: علی اصغر خبره زاده-ادبیات اقتباسی

جن زدگان، یا به لفظ صحیح تر «شیاطین» داستان ملتی است که موازین اجتماعی را نمی شناسد، و بدین ترتیب به جای این که خود را نجات دهد، نابود می سازد.

شیاطین همیشه در جسم آن قربانی که در آن حلول کرده اند باقی نمی مانند. خدا بیدار است و روزی خواهد رسید که این انبوه در هم شوریدۀ شیاطین در هم رانده شوند و در جسم خوک ها حلول کنند، و خوکان دیوانه وار در دریاچه فرو افتند.

هانری تروایا، زندگی و نقد آثار داستایفسکی

در کالبد داستایفسکی، انسانی بزرگتر از آن آدم خودپرست ضعیف النفس آتشی مزاج مغرور، که نویسندگانِ شرح حالِ او تصویر می کنند، وجود داشت: در وجود او مردی زندگی می کرد که می توانست «آلیوشا» را بیافریند، آفریده ای که شاید در تمامی رمانهای جهان، جذاب تر و شیرین تر و نجیب تر و مهربان تر از او نیامده باشد. در کالبد داستایفسکی، انسانی زندگی می کرد که می توانست «بابا زوسیما» را خلق کند، مردی که شبیه اولیاء است.

سامرست موام، دربارۀ رمان و داستان کوتاه


خرید کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان)
جستجوی کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان) در گودریدز

معرفی کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان) از نگاه کاربران
براي اينكه مردم حقيقت را باور دارند مي بايد اندكي چاشني دروغ و افسانه به آن درآميخت

مشاهده لینک اصلی
± Î ± 5 من \"من Î ± ÎμινΠ± Ï € ï» من من »من ± ιμοκΠ± Î ± Ï € Î¼Î¹Î¿Ï ... من ± من\" من ... من، Ï Î½ Î¿Î½Î¹ÏƒÏ \"Î²Î¯Î½Ï · من، من Î ± من، من من من ± ± Ï € Î ± μιλ من من ... فرم οΠ... من \"من ± ιμονισμÎμÎ½Î¿Ï ... من، من\" من ... من ± Ï € μÎμÎ½Î¿Ï ÏƒÏ ... ... من \"IOE\" ογιÎμÏ † σκι.Î • من ικό \"من ± کنم من € · Î ± من\" من ± Ï € من \"من · من € Ï ‰ من\" من · من € من ... من من \"من · من € ï» \"Î²Î¯Î½Ï · Î'ικΠ· من € Ï ... ν ονισÎμ من\" من · من ‰ ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î®Î¼Î ± من \"من · من، Ï ‰ دوم ± من \"من ± clearomizers ± من\" من ... 19Î¿Ï ... Î ± Ï ‰ Ï € Î ± Ï ± ± θÎμι ÏŒÎ¼Î¿Ï € Î¿Î¹ÎºÎ¹Î Î¿Î¼Î¿Ï Ï † من من ‰ NEOS ικο Ï € Î · من ‰ من، من ± من \"من € ‰ IOE Ï € من \"ικο ‰ من\" من Î ± کنم من این است که من ‰ من \"من ·، (Î ± ‡ من من من\" من · من، من \" من \"من μονο من من ‡ Ï). † این است که من، ικό\" من »Î³Î¬Î¼Ï\" من ... من γÎμι · من € ï » \"Î²Î¯Î½Ï · Î ± Î ± من\" من Ï ± \"من ± Ï · من · Î ± Ï † من ... من € νισΠ· Î ± Ï € پوشه خدمات شهری E | ¬ê³ σι ‰ من\" من ‰ من، ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î®Î¼Î ± من ... من € Î ± Î ± Î · من \"من ... من\" من · من، من »Î ± Î · ικών ± Ï Î¹Î½Î¿Î¼Îμνοι σÎ- NEOS Î²Î¿Ï † ï »Î ± من ... من، Î ± کنم من من\" Î¹ÎºÎ¹ÏƒÏ \"ÎμÏ، .Οι Î ± Î ± Ï من · من، من νθÎμÏ \"پوشه γÎμμΠ± من\" من · Î ± Î Î ± μιÎμÏ، Î ± Ï € Î · من € Î ... μιÎμÏ، Î ¿Î½ÎμÎ¹Ï Î ±، Î ± Î ± ν · Î ± Î ± من \"من ± Î®Ï · Î¿Î¼Ï ... من\" من κοσμο Ï € من \"من ... من Ï € ιβΠ± Î »» ή، Î ± من \"من λ من »ولوو ... من، من ± من\" من ± من \"من ± من\" من ¿من ... من Î ± من \"من من\" Î¹ÏƒÎ¿Ï من ... من € من \"من · من، من من من ± · .ÎœÎμσΠσÎ- λ Î ± Î این است که من، من من ± ινÎμÏ \"Î ± کنم من ιÎ'ιοÏ، من\" من ... من من νισμÎμνοÏ، من ... من Î³Î³Ï † Î ± من، من ¿من € Î ± Ï € Î¿Î¹Î¿Ï Î »... ή ¹ من\" من ... من، من ιμονÎμÏ ±، من \"من ... κ Î ± من \"من € Î ± Ï € θον، این است که من\" ιÎ'ικά νÎμι βÎμÎ »Î ± من\" من ± Ï € Î ± من \"من ‰ Ï ‰ Î²Î¹Ï Î½Ï Ï ‰ Î½Ï \"Î²Î¯Î½Ï Î ± Ï € Î ± Ï ÏŒÎ¼Î¿Ï\" من · Î ± Ï € Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ \"قطر ... NEOS .Î¤Î¿Ï ... من، من ± من \"من · من، من € Ï € Î ± θÎμι λ من »من ... من، Î ± من\" من ... من، μισΠ· σÎμÎ¹Ï ، Î »من» من ... من، من من ± \"من ... من، من ... من € Î · θÎμιÏ، λ من »من ... من، من ± من \"من ... من، من ± Ï € σÎμιÏ، (ή Î ± کنم من» ± Î من ... من \"Î ± ± ζι IB Ï ‰ من، ξÎμÎ'Î¹Ï € Î »من μική\" Î ± Ï Î ± Î¹Îºî® Ï Î ± Î ± من \"من · من، من ±)، ‰ من، من € ± ‰ Î½Ï Î ± Ï € ï »Î ± من\" من ± من ... من، Î ± من \"من» ± βÎμιÏ، ± من \"من\" من · من، من ... دوم ± من، ÎμιμΠ± من \"من Î • پوشه ιÎ'ιοι.ΠιμΠ±\" œì¹، ¿خوبی پوشه Î ± ‰ است که من Ï € پوشه من \"من ιÎ'ιο Ï † Î ± من\" پوشه Î ± Ï Î ± Î ± Ï \"پوشه Î ± ζι.Î £ من\" من ± من ... من € Î »من · من من οσÎμγμÎμνΠÎμκÎ'οσΠ· Î ± Ï € من\" ماشین νÎ'Î¹ÎºÏ من \"من € من ... من € ï» Î ± οΠνÎμι Ï € Î ± Ï Ï € Î²Î¹Î¿Î³Ï † Î²Î¯Î½Ï ± \"پوشه γάμÏ، NEOS μÎμÎ¹Ï ‰ σÎμιÏ، من € Î ± من ... من\" من »Î ± Î¼Î²Î Î½Î¿Î½Ï ± من\" من من \"من · من\" من ... Î ± من \"ικο من\" من € ¹ Î من \"من ï € οιο در اینجا من» من Branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero من \"من ± Î ± من\" من ... من من \"IOE\" ογιÎμÏ † σκι Î ± من، من ... من »من · من این است که من ± من\" Î²Î¯Î½Ï ¿Î¹Î³Ï † ï »Î ± γιΠιμοκΠ± Î ± Ï € Î ± من\" من ... من، من € Î ± ÎμνÎ'Î¹Î ÏŒÎ³Ï Î¹ÎºÏŒ \"من Î ± کنم من ... νθÎμÏ \"من ... من، من ± من\" من · من، من € Ï € ï »Î ± Ï € من\" من من \"من ΠικοΠ»Î ± من\" من ± Πογκιν (ξÎμκΠ± Î ± Ï من \"من € Î ± ν ονισÏ\" ικο Ï Ï ‰ ‡ ικών οΠσÎμι)

مشاهده لینک اصلی
رمان پیچیده، به چالش کشیدن و حتی در مواقعی سنگین است، اما داستایفسکی â € \"به طور معمول â €\" در حالی که گفتن یک داستان خاص، با شخصیت های مشخص به وضوح، موفق به در مورد چیزی جهانی، که تحت پوشش € ™ ثانیه تمام بشریت و هر مرد صحبت ، چیزی در مورد me.Albert کامو، که ونتا € ™ سال است در یک اقتباس سینمایی از رمان کار می کرد، می گوید: â € شیاطین اوی یک رمان نبوی است نه تنها به خاطر © اعلام نیهیلیسم ما، بلکه به دلیل آن قرار می دهد © روح پاره و یا در حال مرگ صحنه، قادر دا € ™ عشق و درد و رنج می توانید انجام دهید که، آنها می خواهند و آنها نمی توانند باور است که آنها همان که در حال حاضر جامعه ما و جهان ما spiritualeâ € جمعیت هستند.

مشاهده لینک اصلی
من هر صفحه ای را دوست داشتم، اما مهلت کتابخانه ناگهان من را مجبور کرد تا از طریق نیمه دوم در یک روز بخوابد. من این کتاب را بازبینی نمی کنم تا زمانی که کاملا خواندن آن را داشته باشم، اما صفحاتی که به طور مرتب مطالعه می کردم، واقعا الهام بخش بودند و معضلات اخلاقی را مطرح کردند که ادبیات روسی و به خصوص خود داستایوفسکی مشهور است. همچنین یک واقعیت فنی که باعث شده من کتاب را عبادت کنم این واقعیت ساده بود که داستایوفسکی از تمام نامهای شخصیتی استفاده کرد. به عنوان یک عاشق ادبیات روسی که با یادآوری اسم ها مبارزه می کند، من احساس سختی می کنم که چقدر عالی است.

مشاهده لینک اصلی
در اینجا تمام ترفندهای دواستوفسکی ها در اینجا هستند: جلوه های شفاف و مستند مانند آن، دنباله ای از گفتگو های سنگین که منجر به رسوایی بزرگی می شود، همه ادم بد دهان و خائنانی و مبتکران، بینش روانشناسی تیره و مشتاقش ... شیاطین، اما خدانگهدار، آیا این کار را برای خواندن انجام دادم؟ شخصیت ها به نظر من بیش از حد به عنوان عقاید (برای مثال، بینش و جالب) ایده ها، و طرح ساختگی و تکراری احساس می شد ... گفت که شگفت انگیز چگونه مرد پخت و پز را به دنبال توتالیتاریسم قرن بیستم و دیوانه های مختلف در ارتباط با آن. اما، بله، من قطعا این را پیدا کردم که حداقل کارهای اصلی مرد است ...

مشاهده لینک اصلی
می خواهم با یک نقل قول سال 1984 شروع کنم: او یک سیستم جاسوسی را پیشنهاد می کند. هر عضو جامعه بر دیگران جاسوسی می کند و وظیفه اش را در برابر آنها می گذارد. هر کس متعلق به همه و همه به هر کس است. همه بردگان هستند و در برده داری خود برابرند. در موارد شدید، او از تبعیض و قتل حمایت می کند، اما چیز زیادی در مورد آن برابری است. برای شروع، سطح آموزش، علم و استعدادها کاهش می یابد. سطح بالایی از آموزش و علم تنها برای عقلانیت بزرگ امکان پذیر است و آنها نمی خواهند. روشنفکران همیشه قدرت را در اختیار گرفته اند و دزدی شده اند. روشنفکران بزرگ نمی توانند کمک کنند که به ناامیدی برسند و همواره آسیب بیشتری نسبت به خیر داشته باشند. آنها محروم خواهند شد و یا مرگ خواهند زد. سیکرون زبانش را قطع می کند، کوپرنیک چشمانش را بیرون می اندازد، شکسپیر به این شیگلاویسم سنگسار خواهد کرد. بردگان باید برابر باشند. هرگز آزادی و برابری بدون استبداد وجود نداشته است، اما در گله لازم است که برابری داشته باشیم، و آن شیگلاوویسم!\nاین نوع جدیدی از دواستویکسیسم را به افراطی جدید می برد - شما می دانید منظور من چیست؟ شروع های آهسته، بسیاری از شخصیت های بسیار احساسی و صحنه های طولانی. به عنوان مثال، این یک صحنه است که در آن ما یازده کاراکتر در یک اتاق واحد (من شمارش شده) وجود دارد و هر یک از آنها در حدود پنجاه پانزده صفحات در صحنه حضور داشتند. شما ممکن است فکر کنید پس از خواندن مانند دو صد صفحه اول که هیچ اتفاقی نمی افتد اما این اشتباه است با پایان رمان شما با یک تفنگ دوئل، قتل (در چندگانه)، خودکشی (سه نفر)، مرگ طبیعی، زنا، ازدواج مخفی، دوست نافرجام (جمع)، آتش سوزی، صحنه تولد فرزند (آن را زیبا بود)، پیوند خانوادگی، شورش، رقص توپ، رفته رفته اشتباه و غیره شما نام آن، سست Dostoveskyen همه چیز است. سخنران و بیوگرافی\nروایتگر شخصیت بسیار مهمی در داستان است. او یک دوست نزدیک استپان (بیوه) است و به عنوان یک ناظر عالی از مردم می آید، مردم به راحتی به اسرار خود در او اعتماد دارند، اما به نظر نمی رسد که او را به عنوان فردی از نتایج در نظر بگیرند. او با گفتن به ما می گوید که او بیوگرافی استپان را نوشتن می کند، اما به زودی چند روز گذشته خود را محدود می کند؛ و اغلب در مورد چیزهایی صحبت می کند که هیچ ارتباطی با استفان یا چیزهایی که او احتمالا می داند نیست. به عنوان مثال، چگونه می تواند او را بداند چه چیزی در همسرش در مورد همسرش صحبت می کند! استپان، که در مورد آن رمان قرار است، یک عقل کاملا قابل تحسین است - که علیرغم احترام توسط افراد زمان خود، به نظر می رسد به نتیجه ای دست پیدا کرده است و عادت مزاحم با استفاده از عبارات فرانسه است. با وجودی که او به برخی از دیدگاه های بزرگ در سیاست زمان خود نشان می دهد، او هرگز با آن در می آید. او، در حقیقت، توسط یک دروغ غنی واروارا، یک زن با شخصیت قوی، که با او نوعی رابطه عجیب و غریب دارد، نگهداری می شود. او او را در خانه اش نگه می دارد و رابطه ی پلاتونی اش را حفظ می کند، پیشنهاد خود را ازدواج می کند، نامه هایی را می نویسد که روزانه (گاهی اوقات دو بار در روز) آن را نوشت، اغلب او را تنها می گذارد تا به دنبال او بگردد و حتی تنظیم کند یک بازی بین او و یک خدمتکار جوان - و در عین حال زمانی که او در بستر مرگش قرار دارد، او را به اشتباه برای هدر رفتن بیست سال می اندازد. یکی از داستان های عاشقانه این رمان است. سوسیالیسم و ​​نیهیلیسم\nشیاطین در عنوان به ایده های جدیدی اشاره می کنند که به نظر می رسد روسیه را بیمار کند. پسر Stetana، پیتور نیهیلیست و آنارشیست است و یک شخص حیله گر و بسیار آزار دهنده است. او نوعی از کاسایوس را در Shakespeareâ € ™ â € ~Julies Ceaserâ € ™ یادآوری می کند. او همچنین نوعی از مرد است که می تواند به سرعت به اعصاب شما برسد. او وانمود می کند که یک سوسیالیست باشد، اما این تنها راهی است که می تواند مردم را از سازمان خود برای اشاعه های شخصی دستکاری کند. به نظر می رسد که دیدگاه سوسیالیسم همان استوروگین (پسر وارواراس) است - این ایده عالی است، اما نمایندگان آن همیشه مردان عالی نیستند (فکر می کنم استالین) پیتور در اینجا حضور دارد و ظاهرا پیروانش چیزی در مورد آن نمی دانند؛ از سیاست بسیار حذف شده اند که می توانند از طریق نمایش دست به انتخابات رأی دهند. آنها از دید واقع گرایانه جذاب هستند، بلکه توسط طرف راستای عاطفی سوسیالیسم، توسط یادداشت های مذهبی در آن، به عبارت دیگر، با شعر آن، البته، دست دوم، البته استراتژی پیوند به نظر می رسد که مردم به رهبری خود با انجام دادن آنها برای خود جرم («علت») به طور گسترده ای در میان سیاستمداران مورد استفاده قرار می گیرند. اف دی همچنین یکی دیگر از مشاهدات بزرگ را به عهده گرفت - اعتقادات و انسان دو چیز بسیار متفاوت است. آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه برخی از مردم واقعا خوب هستند که از آنها بخواهند در هر زمانی که درباره برخی از موضوع اجتماعی اجتماعی سیاسی صحبت می کنند، بر روی بینی هایشان پافشاری کنند؟ شیگالوویسم\nسیستم اجتماعی پیشنهاد شده توسط یکی از شخصیت ها - Shigalevism (نگاه کنید به نقل قول باز) می خواهد نود درصد از جمعیت به عنوان برده از ده درصد باقی مانده است. شيگالف نه تنها آن را پيشنهاد مي دهد، بلكه در واقع استدلال مي كند كه همه سيستم ها به پايان رسيده اند و اين تنها سيستمي است كه مي تواند زنده بماند. کاملا یک راه برای نگاه کردن به اقتصادهای مدرن - چه سرمایه داری و یا سوسیالیستی در همه آنها از نظر درآمد در نظر گرفته شده است. سانسور شده ...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان)


 کتاب تلفن همراه
 کتاب موبی دیک
 کتاب گل آفتابگردان
 کتاب به خونسردی
 کتاب مثل هیچ کس
 کتاب دزیره