کتاب دادگسترها

اثر آلبر کامو از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: پرویز شهدی-ادبیات اقتباسی

آلبوم کامو، بازیگرانی است که در سال 1949 نوشته شده و در زمینه انقلاب روسیه در سال 1905 قرار دارد. در زمانی که مشکلات سیاسی در اروپا بوجود آمد و جنگ جهانی دوم هنوز در خاطرات همه جا حضور داشت، کامو این مفهوم را بررسی می کند تعامل و تعامل آن با اخلاق و ارزش ها. هر شخصیت سطح متفاوتی از تعهد به علت را به وجود می آورد: بعضی ها از حسادت و انتقام رانده می شوند، اما همه خود را بی ادعا می گویند که استفاده از خشونت برای دستیابی به یک روابط بهتر با روسیه.


خرید کتاب دادگسترها
جستجوی کتاب دادگسترها در گودریدز

معرفی کتاب دادگسترها از نگاه کاربران
اگر شخصیت های کارتونی را دوست داشتم، خیلی بیشتر دوست خواهم داشت. سلام Kaliayev،life زیبا @ و مرد دوست داشتنی dovey است. سپس استپان، تند و تیز و سپس آنکوف، که آرام و جمع آوری می شود ... شما این ایده را دریافت می کنید. در حالی که این بازی ایده های جالبی را در مورد تروریسم و ​​اخلاق به ارمغان آورده بود، نمی توانستم از طریق چنین شخصیت هایی به طور دقیق توصیف کنم. خوب، پس از غریبه، شما مجبور به ناامیدی هستید.

مشاهده لینک اصلی
عظي٠... Ø ØØØØا.

مشاهده لینک اصلی
در تاریخ 17 فوریه 1905، ایوان Kaliaev، یک انقلابی روسیه، یک حمله مرگبار به بزرگ دوک سرگئی روسیه، فرماندار شهر مسکو را مرتکب می شود. او چند ماه بعد به خاطر جنایاتش آواره شده است. با این وجود، Kaliaev در اولین تلاش خود بود: پروژه خود را از حمله اولیه شکست خورده است، زیرا بزرگ دوک همراه با همسر و فرزندانش\n. ایده کشتن مردم بی گناه، انقلابی را به وجود آورد که نمی توانست قاتل را از بین ببرد. لئون است که تناقض پنجه در © € ™ Å \"uvre دا € ™ آلبر کامو طول می کشد تا در هکتار © ROS ایوان Kaliaïev، مشهور © Yanek: چه شاید متفاوت ENCE ©، مرز بین قاتل و فشار؟ آیا مشروع است که اسلحه را برای دفاع از اعتقادات خود بکار ببریم؟ این بازی در داخل یک آپارتمان باز می شود که در آن پنج تن از تروریست ها درباره آینده خود صحبت می کنند. آنها همه چیز را در محل قرار می دهند، تصمیم می گیرند که در مسیر حمله قرار بگیرند: چه کسی هشدار می دهد، چه کسی اولین بمب را راه اندازی خواهد کرد، چه کسی از دوم مراقبت خواهد کرد ... احساس می کند بسیار عجیب و غریب ما فضولی را احساس می کنیم، مثل اینکه ما نباید آنجا باشیم. سپس، بیش از صفحات، زبان ها در میان شخصیت های اصلی ظاهر می شود، ما توسط علت آنها تیره شده و با آنها، شور و شوق بزرگ عدالت، خوب، درست است. â € œToday، من می دانم آنچه که من نمی دانم. درست بود، خیلی ساده نیست. فکر کردم که کشتن آسان بود، ایده کافی بود و شجاعت. اما من خیلی بزرگ نیستم و اکنون می دانم که از روی نفرت شادی نیست. همه این شر، همه این شر، در من و در دیگران است. قتل، کشتار، بی عدالتی ... آه! شما باید، من باید او را بکشند ... اما من به پایان خواهد رسید! دورتر از نفرت! - بیشتر؟ هیچ چیز وجود ندارد - عشق وجود دارد [â € |] ما مردم ما را دوست دارم همانطور که ما مجددا میشویم، ما آماده هستیم تا اسلحه را به نام مردم ببریم. در عوض مردم\n. تقریبا بلافاصله، آلبر کامو باعث می شود که ما دوباره بر روی زمین بیفتیم: به چه جایی ما در عوض دیگران صحبت می کنیم؟ این چیزی است که به ما اطمینان می دهد که تصور ما از عدالت از همه شهروندان است؟ کیست واقعا ستمگر بین انقلابیون انقلابی و فرمانداران حریص است؟ این در حال حاضر است که سوالات بسیار عمیق در خواننده بوجود می آیند. آیا می توانیم قتل یک مرد را با مبارزه برای عدالت توجیه کنیم؟ آیا عدالت را از بین می بریم وقتی که از خشونت استفاده می کنیم؟ اقدامات پیش از چشم ما به پرواز در می آیند و ما چنگ زدن را از دست می دهیم، ما احساس می کنیم که بدون هیچ چیزی می تواند ما را کند کند. ما نمی توانیم بین یک اردوگاه یا دیگری را انتخاب کنیم وقتی که ما با دیوانگی در میان انقلابیون و استبداد فرماندار تقریبا دیوانه می شویم. ژن آلبر کامو، این اتفاق افتاده است که باقی مانده است. ما نمی دانیم که حزب توسط نویسنده گرفته شده است که بار دیگر ما را به سردرگمی می اندازد. و با این نا آشنا، نویسنده ما را درک می کند که تصمیم گیری برای کسانی که اقدامات خود را تعیین می کنند، تصمیم گیری دشوار است: انعکاس درخشان بر اگزیستانسیالیسم. سرانجام، این چهار ستاره به عادل البرت کامو نسبت داده می شود، زیرا در طول خواندن آن بسیار نادار است. احساس کردم که من برای کمی بیش از 200 صفحه ثبت شد، زیرا در حوادث گرفتار شدم. این کار ما را تغییر می دهد؛ زیرا ما اجازه می دهیم خودمان را در مورد موضوعی که در حال حاضر بیشتر در حال حاضر است، مورد سوال قرار دهیم. به سوال \"آیا پایان به معنی توجیه؟  € به نظر می رسد کار به بله پاسخ دهد. آلبر کامو در \"مرد انقلاب\" به نظر می رسد جواب ندارد. بنابراین ما با دوگانگی انسان با سوبژکتیو اعتقاداتمان مواجه هستیم. این یک چهره به چهره با خودمان است که بسیار خوشایند است. \"من متوجه شدم که برای مقابله با بی عدالتی کافی نیست. ضروری است که زندگی خود را با آن مبارزه کنیم.  »

مشاهده لینک اصلی
این کتاب که توسط آلبر کامو نوشته شده است در مورد زندگی افرادی که بین مفاهیم سیاسی و اتهامات قتل هستند، جایی که قتل، اعمال آن پذیرش و تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما از آنجایی که من از کارهای قبلی او مانند غریبه من در خلق و خوی قرار داشتم که طولانی تر و عمیق تر می شود، اما در هر دو طرف، تقریبا نیمه راه می رود، در آن صورت شما می توانید فکر کنید و تصمیمات مربوط به شخصیت های اصلی را در انتها داشته باشید. به نظر شخصی من، این را بخوانید زیرا هرگز در زوایای فلسفه و روانشناسی ناسپاس نیست، اما اگر با این نوع آثار آشنا هستید، در نقاط مختلف باقی می ماند.

مشاهده لینک اصلی
آزادی به زندان باقی خواهد ماند تا زمانی که هر انسان روی زمین آزاد باشد. اما همه چیز با هم کنار می آید. تصور کنید که خدا بدون زندان است ... چه تنهایی! بزرگ DUCHESS: کلیسای استاد، که در آن زندانی شد ... درست مثل شما. کالیایف: بارها تغییر کرده است: کلیسا فقط از رنج و عذاب خویش خواسته است که چه چیزی را می خواهد. THA GRAND DUCHESS: منظور شما چیست؟ KALIAYVV: کلیسا برای خودش لطف کرده است و ما را به سمت خیرخواهی دعوت کرد!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دادگسترها


 کتاب زیبای سیاه
 کتاب انتخاب سوفی
 کتاب پرواز کن کبوترم
 کتاب خویشاوندی های اختیاری
 کتاب مرکب مرگ
 کتاب پیک نیک کنار جاده