کتاب دشمن عزیز

اثر جین وبستر از انتشارات قدیانی - مترجم: مهرداد مهدویان-ادبیات اقتباسی

The story is presented in a series of letters written by Sallie McBride, Judy Abbotts classmate and best friend in Daddy-Long-Legs. As Daddy-Long-Legs traced Judy Abbotts growth from a young girl into an adult, Dear Enemy shows how Sallie McBride grows from a frivolous socialite to a mature woman and an able executive. It also follows the development of Sallies relationships with Gordon Hallock, a wealthy politician, and Dr. Robin MacRae, the orphanages physician. Both relationships are affected by Sallies initial reluctance to commit herself to her job, and by her gradual realization of how happy the work makes her and how incomplete shed feel without it. The daily calamities and triumphs of an orphanage superintendent are wittily described


خرید کتاب دشمن عزیز
جستجوی کتاب دشمن عزیز در گودریدز

معرفی کتاب دشمن عزیز از نگاه کاربران
کتاب خیلی جالب و پر از زندگی ای در سبک بابالنگ دراز بود!
من با خوندن این دوتا کتاب واقعا بدنیای توی نامه ها رفتم و لذت بردم از این همه سادگی و زیبایی

مشاهده لینک اصلی
به نحوی ادامه ی همان بابا لنگ دراز است اما با محوریت سالی.خب سالی دختر مهربانی است که زیاد به درد قهرمان بودن نمی خورد اما با این همه کتاب داستان خوبی دارد و خواندنش لذت بخش است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دشمن عزیز


 کتاب زندگی در پیش رو
 کتاب نشان سرخ دلیری
 کتاب شیطان به قتل می رسد
 کتاب جنگ دنیاها
 کتاب سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود
 کتاب خانه خوبرویان خفته