کتاب دکتر فاستوس

اثر کریستوفر مارلو از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: لطفعلی صورتگر-ادبیات اقتباسی

اين نمايشنامه از سرگذشت دردناك دانشمندي به نام «دكتر فاستوس» سخن مي گويد. فاستوس در حكمت و الهيات و منطق، يگانه عصر خويش است، ولي از اين برتري خشنود نيست؛ سر در پي سحر و جادوگري مي گذارد و پشت پا به اعتقادات مذهبي پدران خود مي زند و روح خود را به بهاي بيست و چهار سال زندگي بي دغدغه و قدرت بي اندازه به شيطان مي فروشد. فاستوس در اين فرصت به كارهاي شگرفي دست مي زند كه از توانايي آدمي بيرون است، ولي سرانجام زمان مقرر فرا مي رسد و وجدان او دستخوش پشيماني مي شود.

اين نمايشنامه شهوت مفرط آدمي را به تحصيل دانش و پايان كار كساني كه وجدان و عواطف و ايمان خويش را در آستانه علم قرباني مي كنند، نشان مي دهد و از پيروزي آزمنداني سخن مي گويد كه براي رسيدن به آرزوي خود از همه چيز مي گذرند؛ ولي همين پيروزي، خود موجب سرنگوني آن ها مي شود و ديري نمي گذرد كه به روزگار سياه مي نشيند و به مرگي شوم و نكبت بار مي ميرد.

نمايشنامه هنرمندانه مارلو هميشه پسند خاطر جهانيان بوده است، خاصه امروز كه دامنه دانش وسعتي دهشتناك يافته و زندگي بشر را مورد تهديد قرار داده است.


خرید کتاب دکتر فاستوس
جستجوی کتاب دکتر فاستوس در گودریدز

معرفی کتاب دکتر فاستوس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دکتر فاستوس


 کتاب سپیددندان
 کتاب مدرسه ... است (چه وضعیه بابا)
 کتاب عصر بی گناهی
 کتاب رستاخیز
 کتاب عروس فریبکار
 کتاب ساحره پورتوبلو