کتاب سه نمایشنامه

اثر سوفوکلس از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: محمد سعیدی-ادبیات اقتباسی

اودیپوس‌ شاه نمایش‌نامه‌ای است که در پرده‌ی اول آن جمعیتی که در پای کاخ پادشاهی "تبس" گرد آمده‌اند، از پادشاه استدعا دارند که درد آن‌ها (طاعون) را دوا کند. اودیپوس شاه که مورد احترام همه‌ی مردم است، مرتکب گناهی عظیم شده است که به سبب آن، خدایان، طاعون به شهر نازل کرده‌اند. گناه او این بوده که پدر خویش را کشته و مادر خویش را به همسری گرفته و از او فرزندانی آورده است. البته همه‌ی این کارها را بدون قصد و اراده‌ی شخصی خویش کرده است. چون مقرر است که تا شخص، گناه‌کار معلوم نشود بلای طاعون از سر شهر کم نمی‌شود، این است که اودیپوس در یافتن شخص گناه‌کار اصرار می‌کند، غافل از این که گناه‌کار اصلی اوست. عاقبت "ترسیاس" غیب‌گو او را از این سر هولناک آگاه می‌کند. پس از آشکار شدن این راز اودیپوس، چشمان خویش را کور می‌کند، همسرش خودکشی می‌کند و از این تاریخ مصایب زندگی وی آغاز می‌گردد. کتاب حاضر علاوه بر این نمایش‌نامه مشتمل بر دو متن نمایشی دیگر با عنوان "اودیپوس در کولونوس" و "آنتی‌گون" است. این سه نمایش‌نامه پیوندی نزدیک به یک‌دیگر دارند و در واقع سرگذشت یک خانواده‌اند


خرید کتاب سه نمایشنامه
جستجوی کتاب سه نمایشنامه در گودریدز

معرفی کتاب سه نمایشنامه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سه نمایشنامه


 کتاب بازمانده ی روز
 کتاب رویا
 کتاب تاریخ
 کتاب عشق و سایر اهریمنان
 کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته
 کتاب کودک 44