کتاب مرد-اسب

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات یوبان - مترجم: کیومرث پارسای-ادبیات اقتباسی

ربکا کاتز، کارشناس هنر نیویورک هنرپیشه بسیار موفقیت آمیز هنر با یک راز بزرگ است. آنچه همکارانش در خانه حراج Atherton نمی دانند این است که ربکا توانایی خاصی دارد - او می تواند با روح هنرمندانی که در هر چیزی ساخته شده با دست دست داشته باشد صحبت می کند. و همه جا هستند. این که هنرمند یک نقاش برجسته قرن مشهور قرن 18 میلادی است یا طراح نامشخص چینی از کت و شلوار دست ساز، همه آنها داستان های خود را به تنها کسی که می تواند آنها را بشنود. ربکا تمام اعتماد خود را به روح اوضاع و احوال او می گذارد، پس او زمانی آماده نیست که قورباغه دوم قرن بیستم در مورد پرونده اش به او رسیده باشد، سوال هایی در مورد مالکیت و شرمساری در خانه حراج مطرح شود. رباکا برای فرستادن کلاهبرداری متضرر به دفتر میترا اترتون تا زمانی که رسوایی سقوط می کند، توسط دزدانی بین المللی که می خواهند شیء بی ارزش را ربوده شوند، ربوده شده است. چیزهایی که به تنهایی نمی تواند به فرار او کمک کند، بنابراین برای اولین بار از دوران کودکی او، ربکا باید اعتماد خود را در مجموعه های عجیب و غریب از غریبه های او با آن ملاقات تلاش می کند برای بازیابی کرگدن و به دست آوردن شهرت خود را. به عنوان دوستی او شکوفه و جاذبه برای دو مرد او را وسوسه می کند، همچنین ترس است که اگر او خود را نشان می دهد، او را از دست خواهد داد همه چیز را به ارزش است. (کمتر)


خرید کتاب مرد-اسب
جستجوی کتاب مرد-اسب در گودریدز

معرفی کتاب مرد-اسب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرد-اسب


 کتاب دوست باهوش من
 کتاب بل کانتو
 کتاب دزیره
 کتاب برادران سیسترز
 کتاب دور دنیا در هشتاد روز
 کتاب بیمار انگلیسی