کتاب ویلسون کله پوک

اثر مارک تواین از انتشارات نشر چشمه - مترجم: امیرحسین وزیری-ادبیات اقتباسی

داستان در مکانی خیالی در شهری مرزی از ایالت میسوری در حاشیه رودخانه می سی سی پی و در نیمه اول قرن نوزده اتفاق می افتد. دیوید ویلسون وکیل جوانی است که به شهر نقل مکان می کند و حرف ها و اظهار نظرهای هوشمندانه او، بد تعبیر می شود که سبب می شود محلی ها به او انگ کله پوکی بزنند؛


خرید کتاب ویلسون کله پوک
جستجوی کتاب ویلسون کله پوک در گودریدز

معرفی کتاب ویلسون کله پوک از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ویلسون کله پوک


 کتاب کودک 44
 کتاب خویشاوندی های اختیاری
 کتاب داستان خیاط
 کتاب ان یا ام
 کتاب بخت پریشان
 کتاب شاهین مالت