کتاب کمدی الهی

اثر دانته آلیگری از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: محسن نیکبخت-ادبیات اقتباسی

کمدی الهی (ایتالیایی: Divina Commedia [divina kommɛdja]) یک شعر روایت طولانی از دانته Alighieri، آغاز شده است. 1304 و تکمیل شده در سال 1320، یک سال قبل از مرگ او در سال 1321. این به طور گسترده ای در نظر گرفته شده است که کار برجسته در ادبیات ایتالیایی [1] و یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان است. کمدی الهی شعر دانت را با هدایت ویرجیل به جهنم توصیف می کند؛ صعود او به کوه خالص و برخورد با عشق مرده خود، بئاتریس؛ و در نهایت، ورود او به بهشت. شعر به بررسی سوالات ایمان، تمایل و روشنگری، تمثیل انعکاسی و تحسین برانگیز رستگاری انسان است.


خرید کتاب کمدی الهی
جستجوی کتاب کمدی الهی در گودریدز

معرفی کتاب کمدی الهی از نگاه کاربران
از دید من چندان سه گانه ی چشمگیری نبود، بعنوان یک اثر برجسته ی ادبی از نظر شیوه ی نوشتاری ارزش ویژه ی خودش رو داراست ولی داستان و شیوه ی توصیفی آن چندان برای من گیرایی نداشت.
داستان آن با سفرنامه ی ویراف که یکی از موبدان زرتشتی بود و شرح سفرش در ارداویراف نامه آمده و بیش از هزار سال پیش از دانته به نوشت درآمده، همانندی بسیار بسیار زیادی داره، همچنین با گذر @کرتیر@ (کتیبه ی کرتیر در نقش رجب) که او هم یکی از پرنفوذترین روحانیان زمان زرتشت بود، از پل چینود و دیدار از بهشت و جهنم که در آخر به دیدار اورمزد میرسه هم تشابهات بسیار چشمگیری داره. داستان دیگری هم از متون باستانی زرتشتی بدست آمده که باز همین همانندی رو با کمدی الهی داره، به نام افسانه گشتاسب؛ هنگامی که زرتشت گشتاسب شاه را به آیین زرتشتی میخوانه، او خواهان رفتن به آن جهان(در عالم خلسه) و دیدار از بهشت می شه که پس از آن زرتشت و آیین او را می پذیره..و همگی این داستانها به هزاران سال پیش از کمدی الهی باز میگردند.

مشاهده لینک اصلی
کمدی الهی نوشته ی دانته الیگیری
بزرگترین اثر دانته و بزرگترین شاهکار ادبیات ایتالیا و بزرگترین محصول فکری قرون وسطا و یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان است! این 3 کتاب محصول دوران بیست ساله ی غربت و آوارگی دانته است.
خود دانته این کتاب را فقط @کمدی@ نامید و لقب الهی، حدود سه قرن بعد یعنی در دوره ی رنسانس به آن اضافه شد. منظور دانته از انتخاب کلمه ی کمدی این است که داستانی است دارای شروع بد ولی پایان خوب! کمدی الهی در درجه ی اول یک اثر شاعرانه ی استادانه بسیار عالی است. دانته نه تنها بزرگترین اثر ادبی جهان رو آفرید بلکه زبان اصلی ایتالیایی را هم پی ریزی کرد و بعد از این اثر بود که سراسر ایتالیا به زبان ایتالیایی فقط صحبت کردند.
همانطور که معیار شعر در سرزمین ایران، حافظ، سعدی و فردوسی است، بزرگترین شاعر ایتالیا هم دانته است و هیچ کس هنوز بعد از گذشتن چندین قرن نتوانسته پا از حد دانته فراتر بگذارد. همانطور که هنوز کسی بهتر از حافظ ما شعری نسروده است.
کمدی الهی یک داستان استادانه ی بسیار عالی است که از قدرت داستان پردازی دانته حکایت میکند به طوری که دانته شناس معروف آمریکایی به نام مک آلیستر میگوید در کتاب برزخ ( جهنم ) ترکیب صدا ها، آثار ترس، ترحم و وحشت و نفرت طوری ادا شده است که هر کس بی اختیار خودش را در وسط صحنه ی جهنم تصور میکند. چنان که میتوان دانته را استاد واقعی هنر سه بعدی امروزی دانست!
جنبه ی معنوی و تمثیلی این اثر مهمترین وجه این کتاب است به طوری که یک اثر عالی فکری و فلسفی است و در حقیقت عصاره ایست از علوم و نظریات مختلف چندین هزار ساله ی بشر که در این اثر گرد هم در آمده اند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کمدی الهی


 کتاب بار هستی
 کتاب سیزده دلیل برای این که
 کتاب توپ های ماه اوت
 کتاب گور به گور
 کتاب اتاق شماره 6
 کتاب انتخاب سوم