کتاب گمشده شهرزاد

اثر سوزان فلچر از انتشارات پیدایش - مترجم: حسین ابراهیمی(الوند)-ادبیات اقتباسی

In an adventure equal to any a storyteller might relate, a crippled serving girl faces the intrigues of the harem, the dangers of the streets, and the anger of the Sultan himself to find the needed ending to an incomplete story.


خرید کتاب گمشده شهرزاد
جستجوی کتاب گمشده شهرزاد در گودریدز

معرفی کتاب گمشده شهرزاد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گمشده شهرزاد


 کتاب مامان می خوام ورزش کنم
 کتاب موسی و شبان
 کتاب شغالی که طاووس شد
 کتاب موش و شتر
 کتاب نحوی و کشتیبان
 کتاب فیل در تاریکی