کتاب راهنمایی بر ادبیات و فیلم

اثر رابرت استم از انتشارات فرهنگستان هنر - مترجم: داوود طبایی عقدایی-ادبیات اقتباسی

"A Companion to Literature in Film "provides state-of-the-art research on world literature, film, and the complex theoretical relationship between them. 25 essays by international experts cover the most important topics in the study of literature and film adaptations.
Covers a wide variety of topics, including cultural, thematic, theoretical, and genre issues
Discusses film adaptations from the birth of cinema to the present day
Explores a diverse range of titles and genres, including film noir, biblical epics, and Italian and Chinese cinema


خرید کتاب راهنمایی بر ادبیات و فیلم
جستجوی کتاب راهنمایی بر ادبیات و فیلم در گودریدز

معرفی کتاب راهنمایی بر ادبیات و فیلم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راهنمایی بر ادبیات و فیلم


 کتاب داستان سیاوش و سودابه
 کتاب خونبهای اسفندیار
 کتاب دخترک خیالباف
 کتاب گربه های نادان و میمون زرنگ
 کتاب سالار مگس ها
 کتاب همسری در طبقه بالا