بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب ایلیاد هومر

کتاب ایلیاد هومر

اثر نیک مک کارتی از انتشارات افق


 کتاب فرانک

کتاب فرانک

اثر سودابه امینی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب آیین زندگانی

کتاب آیین زندگانی

اثر محمدحسین مجدم از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب رازهای آشکار

کتاب رازهای آشکار

اثر محمدحسین مجدم از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب ترنج نارسیده

کتاب ترنج نارسیده

اثر محمدحسین مجدم از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب مجموعه شیرین تر از شکر

کتاب مجموعه شیرین تر از شکر

اثر ابوالفضل هادی منش از انتشارات جمال


 کتاب حکایت هایی از مرزبان نامه

کتاب حکایت هایی از مرزبان نامه

اثر مرضیه غفورزاده از انتشارات پارس کتاب


 کتاب مزرعه ها

کتاب مزرعه ها

اثر ناهید هاشمیان از انتشارات نقد فرهنگ


 کتاب گردآفرید

کتاب گردآفرید

اثر اعظم نوری نیا از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب قصه های عطار نیشابوری

کتاب قصه های عطار نیشابوری

اثر فرید الدین عطار نیشابوری از انتشارات آواهیا