بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب گیل گمش

کتاب گیل گمش

اثر احمد شاملو از انتشارات نشر چشمه


 کتاب رومی

کتاب رومی

اثر بهمن شکوهی از انتشارات نگاه


 کتاب دریا اسب من شده است

کتاب دریا اسب من شده است

اثر نقی سلیمانی از انتشارات قدیانی


 کتاب مرغ دریایی

کتاب مرغ دریایی

اثر باریس آکونین از انتشارات بیدگل


 کتاب آنتیگونه

کتاب آنتیگونه

اثر سوفوکلس از انتشارات آگه


 کتاب فرقه اسسین ها 1

کتاب فرقه اسسین ها 1

اثر یان اجینتن از انتشارات باژ


 کتاب فرقه ی اسسین ها 1

کتاب فرقه ی اسسین ها 1

اثر یان اجینتن از انتشارات باژ


 کتاب جنگ و صلح (نمایشنامه)

کتاب جنگ و صلح (نمایشنامه)

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات افراز


 کتاب دیوان غربی شرقی

کتاب دیوان غربی شرقی

اثر یوهان ولفگانگ فون گوته از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب زندگی،جهان و همه چیز

کتاب زندگی،جهان و همه چیز

اثر داگلاس آدامز از انتشارات نشر چشمه