بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب قصه های مثنوی

کتاب قصه های مثنوی

اثر رسول اکبرپور از انتشارات آوای سورنا


 کتاب مجموعه ادبیات کهن

کتاب مجموعه ادبیات کهن

اثر علی اصغر بشیری-مجید گل محمدی-آگیتا محمدزاده از انتشارات آرایان


 کتاب حکایت های عطار نیشابوری

کتاب حکایت های عطار نیشابوری

اثر شیرین عاشورلو از انتشارات آرایان


 کتاب داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم

کتاب داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم

اثر سجاد خسروی از انتشارات آرایان


 کتاب حکایت های جامی

کتاب حکایت های جامی

اثر حیدر بشیری از انتشارات آرایان


 کتاب حکایتهای سنایی و نظامی عروضی

کتاب حکایتهای سنایی و نظامی عروضی

اثر محسن حاج حسینی از انتشارات آرایان


 کتاب مجموعه ادبیات کهن

کتاب مجموعه ادبیات کهن

اثر علی اصغر بشیری از انتشارات آرایان


 کتاب حکایت های جوامع الحکایات

کتاب حکایت های جوامع الحکایات

اثر علی اصغر بشیری از انتشارات آرایان


 کتاب عجوزک و عیاران

کتاب عجوزک و عیاران

اثر از انتشارات نشر چشمه


 کتاب شیخ در بوته

کتاب شیخ در بوته

اثر جعفر پایور از انتشارات اشراقی


 کتاب درخت آسوریک

کتاب درخت آسوریک

اثر هیوا مسیح از انتشارات خزه


 کتاب دست های کوچولو کف می زنند

کتاب دست های کوچولو کف می زنند

اثر دن رودز از انتشارات نشر چشمه


 کتاب کارنامه اردشیر بابکان

کتاب کارنامه اردشیر بابکان

اثر محمدرضا یوسفی از انتشارات پیدایش


 کتاب علی بابا

کتاب علی بابا

اثر مری پی کروال از انتشارات آوای روزان


 کتاب نیستان و سینما

کتاب نیستان و سینما

اثر فریده صدائی از انتشارات شرکت سهامی انتشار


 کتاب طوطیان

کتاب طوطیان

اثر ادوارد ژوزف از انتشارات اساطیر


 کتاب زنهار

کتاب زنهار

اثر مژگان شعبانی از انتشارات نسک


 کتاب صحابی کبیر

کتاب صحابی کبیر

اثر محمد قلی بیاتی از انتشارات افراز


 کتاب مرغ ماهی خوار

کتاب مرغ ماهی خوار

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب شتر ساده دل

کتاب شتر ساده دل

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب کلیله و دمنه

کتاب کلیله و دمنه

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب لاک پشت پرنده

کتاب لاک پشت پرنده

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب گرگ بدجنس و روباه زیرک

کتاب گرگ بدجنس و روباه زیرک

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب طوقی و موش زیرک

کتاب طوقی و موش زیرک

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب میمون و لاک پشت

کتاب میمون و لاک پشت

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب گربه ی چاق و گربه ی لاغر

کتاب گربه ی چاق و گربه ی لاغر

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب شیر نادان و خرگوش باهوش

کتاب شیر نادان و خرگوش باهوش

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب الاغ نادان

کتاب الاغ نادان

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب فیل ساده لوح و خرگوش دانا

کتاب فیل ساده لوح و خرگوش دانا

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب آرزوی کبوتر چاهی

کتاب آرزوی کبوتر چاهی

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب جغد و کلاغ

کتاب جغد و کلاغ

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب گربه و کبک

کتاب گربه و کبک

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب چه کسی ثروتمند است؟

کتاب چه کسی ثروتمند است؟

اثر سوسن حایری یزدی از انتشارات آرمان رشد


 کتاب 10 قصه ی تصویری از مثنوی

کتاب 10 قصه ی تصویری از مثنوی

اثر حسین فتاحی از انتشارات قدیانی


 کتاب غرور و تعصب(نمایشنامه)

کتاب غرور و تعصب(نمایشنامه)

اثر کیت همیل از انتشارات نشر نی


 کتاب جین ایر(نمایشنامه)

کتاب جین ایر(نمایشنامه)

اثر پالی تیل از انتشارات نشر نی


 کتاب توفان

کتاب توفان

اثر چارلز لمب-ویلیام شکسپیر از انتشارات اکباتان


 کتاب موش کوچولو دندان پزشک می شود

کتاب موش کوچولو دندان پزشک می شود

اثر مژگان کلهر از انتشارات فنی ایران


 کتاب موش کوچولو به قصر شیر می رود

کتاب موش کوچولو به قصر شیر می رود

اثر مژگان کلهر از انتشارات فنی ایران


 کتاب موش کوچولو سوار کشتی می شود

کتاب موش کوچولو سوار کشتی می شود

اثر مژگان کلهر از انتشارات فنی ایران


 کتاب روزی که موش کوچولو به دنیا آمد

کتاب روزی که موش کوچولو به دنیا آمد

اثر مژگان کلهر از انتشارات فنی ایران


 کتاب سماع جان

کتاب سماع جان

اثر جلیل مسعودی فرد از انتشارات نگاه


 کتاب نارگل و مرغ مینا

کتاب نارگل و مرغ مینا

اثر آتوسا صالحی از انتشارات فنی ایران


 کتاب نارگل و طوقی

کتاب نارگل و طوقی

اثر آتوسا صالحی از انتشارات فنی ایران


 کتاب آتش سوزی و ایمنی

کتاب آتش سوزی و ایمنی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فنی ایران


 کتاب بیژن و منیژه

کتاب بیژن و منیژه

اثر شیما فیلی زاده از انتشارات حوض نقره


 کتاب آستریکس و مبارزه بزرگ

کتاب آستریکس و مبارزه بزرگ

اثر رنه گوسینی از انتشارات سامر


 کتاب آستریکس و سپر سردار بزرگ

کتاب آستریکس و سپر سردار بزرگ

اثر رنه گوسینی از انتشارات سامر


 کتاب قبله زرتشت

کتاب قبله زرتشت

اثر امید عطایی فرد از انتشارات آشیانه کتاب


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر دوم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر دوم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر یکم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر یکم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هفتم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هفتم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر ششم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر ششم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر چهارم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر چهارم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر سوم:کیانیان 1)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر سوم:کیانیان 1)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه به لالایی

کتاب شاهنامه به لالایی

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شیرین تر از عسل (دفتر چهارم)

کتاب شیرین تر از عسل (دفتر چهارم)

اثر مجید جلالی از انتشارات گل آذین


 کتاب شیرین تر از عسل (دفتر پنجم)

کتاب شیرین تر از عسل (دفتر پنجم)

اثر مجید جلالی از انتشارات گل آذین


 کتاب پادشاه برهنه

کتاب پادشاه برهنه

اثر از انتشارات قطره


 کتاب شب شده، وقت خوابه

کتاب شب شده، وقت خوابه

اثر شکوه قاسم نیا از انتشارات با فرزندان


 کتاب برونته

کتاب برونته

اثر پالی تیل از انتشارات نشر نی


 کتاب هزار و یک شب

کتاب هزار و یک شب

اثر عبداللطیف تسوجی تبریزی از انتشارات بدرقه جاویدان


 کتاب کاپابلانکا

کتاب کاپابلانکا

اثر آذردخت بهرامی از انتشارات هوپا


 کتاب داستان سیاوش و سودابه

کتاب داستان سیاوش و سودابه

اثر سعید قانعی از انتشارات پل


 کتاب خونبهای اسفندیار

کتاب خونبهای اسفندیار

اثر فواد فاروقی از انتشارات پل


 کتاب دخترک خیالباف

کتاب دخترک خیالباف

اثر ازوپ از انتشارات اشاره


 کتاب گربه های نادان و میمون زرنگ

کتاب گربه های نادان و میمون زرنگ

اثر ازوپ از انتشارات اشاره


 کتاب سالار مگس ها

کتاب سالار مگس ها

اثر نایجل ویلیامز از انتشارات سفیر


 کتاب همسری در طبقه بالا

کتاب همسری در طبقه بالا

اثر ریچل هاوکینز از انتشارات نشر نون


 کتاب حسین بن علی در افق معاصرت (2)

کتاب حسین بن علی در افق معاصرت (2)

اثر جواد میری از انتشارات نقد فرهنگ


 کتاب غم پوشیده از پر است

کتاب غم پوشیده از پر است

اثر مکس پورتر از انتشارات یوبان


 کتاب اقبالنامه

کتاب اقبالنامه

اثر محمد رمضانی از انتشارات پیدایش


 کتاب صور اسرافیل

کتاب صور اسرافیل

اثر سیاوش پاکراه از انتشارات سیراف


 کتاب راهنمایی بر ادبیات و فیلم

کتاب راهنمایی بر ادبیات و فیلم

اثر رابرت استم از انتشارات فرهنگستان هنر


 کتاب آنارشیست

کتاب آنارشیست

اثر دیوید مامت از انتشارات نظام الملک


 کتاب راز سپهر

کتاب راز سپهر

اثر فرشاد فرشته حکمت از انتشارات مارلیک


 کتاب ساسی و بوبا

کتاب ساسی و بوبا

اثر دارسی پتیسون از انتشارات شهر قلم


 کتاب هزار و یک شب

کتاب هزار و یک شب

اثر مارتین وودساید از انتشارات شهر قلم


 کتاب رابین هود

کتاب رابین هود

اثر جان باروز از انتشارات شهر قلم


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر فرید الدین عطار نیشابوری-رحمت الله رضایی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-محمد بن علی ظهیری سمرقندی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-ناصرخسرو قبادیانی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-خواجه نظام الملک طوسی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-عبدالرحمن جامی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-عبدالرحمن جامی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-عنصرالمعالی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-فخرالدین علی صفی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-فرید الدین عطار نیشابوری از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-محمد عوفی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-محمدبن حسن شیخ بهایی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-سعدی از انتشارات خلاق


 کتاب شاهنامه

کتاب شاهنامه

اثر رحمت الله رضایی-ابوالقاسم فردوسی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر جلال الدین محمد بلخی(مولانا)-رحمت الله رضایی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-فرید الدین عطار نیشابوری از انتشارات خلاق


 کتاب دختر معبد

کتاب دختر معبد

اثر محمدعلی شامانی از انتشارات قو


 کتاب اپوش شاه

کتاب اپوش شاه

اثر نصرالله قادری از انتشارات یکشنبه


 کتاب لطیف است شب

کتاب لطیف است شب

اثر سایمون لوی از انتشارات نشر نی


 کتاب افسانه داراب

کتاب افسانه داراب

اثر سرور کتبی از انتشارات سروش


 کتاب فرانکنشتاین

کتاب فرانکنشتاین

اثر نیک دیر از انتشارات یکشنبه