بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب طراحی ارتجاعی و خمیری سازه های فولادی

کتاب طراحی ارتجاعی و خمیری سازه های فولادی

اثر مجموعه ی نویسندگان-چارلز جی سالمون از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب 8 قصه از عبید زاکانی

کتاب 8 قصه از عبید زاکانی

اثر فریبا کلهر از انتشارات قدیانی


 کتاب بهترین قصه های شاهنامه

کتاب بهترین قصه های شاهنامه

اثر محمدرضا شمس از انتشارات ذکر


 کتاب رزم رستم و اسفندیار

کتاب رزم رستم و اسفندیار

اثر محمدرضا شمس از انتشارات ذکر


 کتاب پسری که دیو شد

کتاب پسری که دیو شد

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب پسر شیرسوار

کتاب پسر شیرسوار

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب از پنجره ی اتاقم

کتاب از پنجره ی اتاقم

اثر ژو بای از انتشارات ذکر


 کتاب ترنجی پر از جواهر

کتاب ترنجی پر از جواهر

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب مجسمه ی جادویی

کتاب مجسمه ی جادویی

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب ماری زیر خاکستر

کتاب ماری زیر خاکستر

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر