بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب خسرو و شیرین

کتاب خسرو و شیرین

اثر لیلا سادات عبدالوند از انتشارات نظاره


 کتاب آژاکس

کتاب آژاکس

اثر رابرت اولتا‏‫ از انتشارات نیلوفر


 کتاب شاگرد بازیگوش

کتاب شاگرد بازیگوش

اثر داریوش دماوندی-موسسه فرهنگی هنری طاهر از انتشارات طاهر


 کتاب ماجرای مرد عطار

کتاب ماجرای مرد عطار

اثر فریدون اروجلو از انتشارات طاهر


 کتاب بز ملانصرالدین

کتاب بز ملانصرالدین

اثر داریوش دماوندی از انتشارات طاهر


 کتاب تدبیر شغال

کتاب تدبیر شغال

اثر موسسه فرهنگی هنری طاهر از انتشارات طاهر


 کتاب امثال حکم دهخدا (1)

کتاب امثال حکم دهخدا (1)

اثر علی اکبر دهخدا-داریوش دماوندی از انتشارات طاهر


 کتاب کلیله و دمنه 4

کتاب کلیله و دمنه 4

اثر مریم شریف رضویان از انتشارات طاهر


 کتاب کروکودیل

کتاب کروکودیل

اثر تام باسدن از انتشارات نشر نی


 کتاب عارف دیهیم دار : بنیانگذار سلسله صفویه

کتاب عارف دیهیم دار : بنیانگذار سلسله صفویه

اثر جیمز داون از انتشارات نگاه