بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب موش و گربه و باقی دوستانا

کتاب موش و گربه و باقی دوستانا

اثر سید علی شجاعی از انتشارات نیستان


 کتاب آنتیگونه

کتاب آنتیگونه

اثر الی اسمیت از انتشارات نگار گران


 کتاب سوفار زرین

کتاب سوفار زرین

اثر نیلوفر نیک بنیاد از انتشارات پرنده آبی


 کتاب شهر شیشه ای پل آستر

کتاب شهر شیشه ای پل آستر

اثر دیوید مازوکلی از انتشارات آوای روزان


 کتاب داستان نی

کتاب داستان نی

اثر حمیدرضا توکلی از انتشارات سروش مولانا


 کتاب کمک کنم به مامان

کتاب کمک کنم به مامان

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب ای وای مریضه فی فی

کتاب ای وای مریضه فی فی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب نمی تونم بخوابم

کتاب نمی تونم بخوابم

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب فی فی رفته فروشگاه

کتاب فی فی رفته فروشگاه

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب قصه های نهج البلاغه(5)

کتاب قصه های نهج البلاغه(5)

اثر مجید ملامحمدی از انتشارات به نشر