بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب شهر شیشه ای

کتاب شهر شیشه ای

اثر دانکن مک میلان از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب ابن سینا نابغه ای از شرق

کتاب ابن سینا نابغه ای از شرق

اثر جورج پی بادی گوچ از انتشارات نگاه


 کتاب سرنوشت شوم یک امپراتور

کتاب سرنوشت شوم یک امپراتور

اثر پیر نزلف از انتشارات نگاه


 کتاب داستانهای شکسپیر

کتاب داستانهای شکسپیر

اثر چارلز لمب-مری لمب از انتشارات سمیر


 کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر

کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر

اثر حسین رحمان سرشت-افشین فتح الهی از انتشارات دوران


 کتاب بیچاره اسفندیار

کتاب بیچاره اسفندیار

اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی از انتشارات پیکان


 کتاب حماسه عاشورا

کتاب حماسه عاشورا

اثر محمد باقر پور امینی از انتشارات کانون اندیشه جوان


 کتاب پری دریایی

کتاب پری دریایی

اثر پالی تیل از انتشارات نشر نی


 کتاب قصه های هفت اورنگ جامی

کتاب قصه های هفت اورنگ جامی

اثر عبدالرحمن جامی از انتشارات پیدایش


 کتاب مجموعه ایلیاد و اودیسه

کتاب مجموعه ایلیاد و اودیسه

اثر نیک مک کارتی-یاروسلاو هولاک از انتشارات افق