بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب پنجه در پنجه تقدیر‏‫

کتاب پنجه در پنجه تقدیر‏‫

اثر هوشنگ دولت آبادی از انتشارات شهاب ثاقب


 کتاب بازی با شاهنامه 2

کتاب بازی با شاهنامه 2

اثر بهناز حقیقی از انتشارات سامر


 کتاب بازی با شاهنامه

کتاب بازی با شاهنامه

اثر بهناز حقیقی از انتشارات سامر


 کتاب موش و گربه به همراه گربه و موش

کتاب موش و گربه به همراه گربه و موش

اثر محمدبن حسن شیخ بهایی-عبید زاکانی از انتشارات جامی(مصدق)


 کتاب زیباترین داستان های فارسی

کتاب زیباترین داستان های فارسی

اثر میریندا مقیمی از انتشارات اکباتان


 کتاب زیباترین داستان های کهن

کتاب زیباترین داستان های کهن

اثر میریندا مقیمی از انتشارات اکباتان


 کتاب مجمع مرغان

کتاب مجمع مرغان

اثر داریوش مودبیان از انتشارات قاب


 کتاب دایی وانیا

کتاب دایی وانیا

اثر آنی بیکر از انتشارات یکشنبه


 کتاب قصه های تصویری از زهرالربیع _4

کتاب قصه های تصویری از زهرالربیع _4

اثر مژگان شیخی از انتشارات قدیانی


 کتاب قصه های تصویری از حدیقه الحقیقه _ ‏‫۱

کتاب قصه های تصویری از حدیقه الحقیقه _ ‏‫۱

اثر مژگان شیخی از انتشارات قدیانی