بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب غرور و تعمد

کتاب غرور و تعمد

اثر تیرزا پرایس از انتشارات نشر مون


 کتاب شهر فقر و فنا

کتاب شهر فقر و فنا

اثر غلامرضا لایقی-نعمت الله قاضی از انتشارات اطلاع


 کتاب داستان فریدون

کتاب داستان فریدون

اثر ابوالقاسم فردوسی-مقتدا زمان ثانی از انتشارات زمان ثانی


 کتاب داستان رستم و سهراب

کتاب داستان رستم و سهراب

اثر ابوالقاسم فردوسی-مقتدا زمان ثانی از انتشارات زمان ثانی


 کتاب 28 قصه از مصیبت نامه عطار

کتاب 28 قصه از مصیبت نامه عطار

اثر جعفر ابراهیمی از انتشارات قدیانی


 کتاب مو طلایی و سه خرس

کتاب مو طلایی و سه خرس

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات پیام مقدس


 کتاب داستان هایی از هزار و یک شب

کتاب داستان هایی از هزار و یک شب

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از پروین اعتصامی (4)

کتاب داستان هایی از پروین اعتصامی (4)

اثر فاطمه قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از پروین اعتصامی (3)

کتاب داستان هایی از پروین اعتصامی (3)

اثر فاطمه قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از گلستان سعدی (2)

کتاب داستان هایی از گلستان سعدی (2)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم