بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب داستان سیاوش و سودابه

کتاب داستان سیاوش و سودابه

اثر سعید قانعی از انتشارات پل


 کتاب خونبهای اسفندیار

کتاب خونبهای اسفندیار

اثر فواد فاروقی از انتشارات پل


 کتاب دخترک خیالباف

کتاب دخترک خیالباف

اثر ازوپ از انتشارات اشاره


 کتاب گربه های نادان و میمون زرنگ

کتاب گربه های نادان و میمون زرنگ

اثر ازوپ از انتشارات اشاره


 کتاب سالار مگس ها

کتاب سالار مگس ها

اثر نایجل ویلیامز از انتشارات سفیر


 کتاب همسری در طبقه بالا

کتاب همسری در طبقه بالا

اثر ریچل هاوکینز از انتشارات نشر نون


 کتاب حسین بن علی در افق معاصرت (2)

کتاب حسین بن علی در افق معاصرت (2)

اثر جواد میری از انتشارات نقد فرهنگ


 کتاب غم پوشیده از پر است

کتاب غم پوشیده از پر است

اثر مکس پورتر از انتشارات یوبان


 کتاب اقبالنامه

کتاب اقبالنامه

اثر محمد رمضانی از انتشارات پیدایش


 کتاب صور اسرافیل

کتاب صور اسرافیل

اثر سیاوش پاکراه از انتشارات سیراف