بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی - جلد 2

کتاب برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی - جلد 2

اثر حمیدرضا نویدی مهر از انتشارات به نشر


 کتاب گاز بی گاز

کتاب گاز بی گاز

اثر کارن کتس از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب وازریک مرده است

کتاب وازریک مرده است

اثر صحرا رمضانیان از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب سی مرغ و سیمرغ

کتاب سی مرغ و سیمرغ

اثر پیتر سیس از انتشارات مهرسا


 کتاب امروز چه مهربونم!

کتاب امروز چه مهربونم!

اثر دورلینگ کیندرزلی از انتشارات پرتقال


 کتاب امروز چه حسی دارم؟

کتاب امروز چه حسی دارم؟

اثر دورلینگ کیندرزلی از انتشارات پرتقال


 کتاب حس غرور یعنی چه؟

کتاب حس غرور یعنی چه؟

اثر مریم اسلامی-دورلینگ کیندرزلی از انتشارات پرتقال


 کتاب من عصبانی هستم

کتاب من عصبانی هستم

اثر مریم اسلامی-دورلینگ کیندرزلی از انتشارات پرتقال


 کتاب بگرد و بگو

کتاب بگرد و بگو

اثر ساندرا مگزامن از انتشارات پرتقال


 کتاب مرد عارف و هدهد

کتاب مرد عارف و هدهد

اثر معصومه پاکروان از انتشارات باهم


 کتاب بازرگان و غلام

کتاب بازرگان و غلام

اثر معصومه پاکروان از انتشارات باهم


 کتاب سه شریک راهزن

کتاب سه شریک راهزن

اثر معصومه پاکروان از انتشارات باهم


 کتاب بگرد و بگو

کتاب بگرد و بگو

اثر ساندرا مگزامن از انتشارات پرتقال


 کتاب بگرد و بگو

کتاب بگرد و بگو

اثر ساندرا مگزامن از انتشارات پرتقال


 کتاب اروپا فروپاشی یا تجدید ساختار

کتاب اروپا فروپاشی یا تجدید ساختار

اثر پل کلاوال از انتشارات اطلاعات


 کتاب عایشه بعد از پیغمبر

کتاب عایشه بعد از پیغمبر

اثر کورت فریشلر از انتشارات نگارستان کتاب


 کتاب غزالی در بغداد

کتاب غزالی در بغداد

اثر ادوارد توماس از انتشارات نگاه


 کتاب سرگذشت دون ژوان

کتاب سرگذشت دون ژوان

اثر دومینیک راون از انتشارات نگاه


 کتاب همونی باش که هستی

کتاب همونی باش که هستی

اثر تاد پار از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب نمایشنامه دو خواهر و دو اقتباس دیگر

کتاب نمایشنامه دو خواهر و دو اقتباس دیگر

اثر توحید معصومی از انتشارات عنوان


 کتاب خواننده کور

کتاب خواننده کور

اثر اوغوز دمیرآلپ از انتشارات کلاغ سفید


 کتاب بیژن و منیژه

کتاب بیژن و منیژه

اثر مرجان کشاورزی آزاد از انتشارات پیدایش


 کتاب ویس و رامین

کتاب ویس و رامین

اثر لاله جعفری از انتشارات پیدایش


 کتاب دو خط شاهنامه : از رستم

کتاب دو خط شاهنامه : از رستم

اثر حدیث لزرغلامی از انتشارات پرتقال


 کتاب دو خط شاهنامه : از بیژن

کتاب دو خط شاهنامه : از بیژن

اثر حدیث لزرغلامی از انتشارات پرتقال


 کتاب دو خط شاهنامه : از سیمرغ

کتاب دو خط شاهنامه : از سیمرغ

اثر حدیث لزرغلامی از انتشارات پرتقال


 کتاب دو خط شاهنامه : از ضحاک

کتاب دو خط شاهنامه : از ضحاک

اثر حدیث لزرغلامی از انتشارات پرتقال


 کتاب رمان مصور 1984

کتاب رمان مصور 1984

اثر جورج اورول از انتشارات چترنگ


 کتاب پشت پرده هالیوود

کتاب پشت پرده هالیوود

اثر علی موسوی از انتشارات ایجاز


 کتاب بابایی آی بابایی بغل می خوام کجایی؟

کتاب بابایی آی بابایی بغل می خوام کجایی؟

اثر کارن کتس از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب طراحی ارتجاعی و خمیری سازه های فولادی

کتاب طراحی ارتجاعی و خمیری سازه های فولادی

اثر مجموعه ی نویسندگان-چارلز جی سالمون از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب 8 قصه از عبید زاکانی

کتاب 8 قصه از عبید زاکانی

اثر فریبا کلهر از انتشارات قدیانی


 کتاب بهترین قصه های شاهنامه

کتاب بهترین قصه های شاهنامه

اثر محمدرضا شمس از انتشارات ذکر


 کتاب رزم رستم و اسفندیار

کتاب رزم رستم و اسفندیار

اثر محمدرضا شمس از انتشارات ذکر


 کتاب پسری که دیو شد

کتاب پسری که دیو شد

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب پسر شیرسوار

کتاب پسر شیرسوار

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب از پنجره ی اتاقم

کتاب از پنجره ی اتاقم

اثر ژو بای از انتشارات ذکر


 کتاب ترنجی پر از جواهر

کتاب ترنجی پر از جواهر

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب مجسمه ی جادویی

کتاب مجسمه ی جادویی

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب ماری زیر خاکستر

کتاب ماری زیر خاکستر

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب سیمرغ و پادشاه مارها

کتاب سیمرغ و پادشاه مارها

اثر مژگان شیخی از انتشارات ذکر


 کتاب سفر به سرزمین افسانه ها

کتاب سفر به سرزمین افسانه ها

اثر هانس کریستین آندرسن از انتشارات ققنوس


 کتاب قابوس نامه

کتاب قابوس نامه

اثر فائزه جعفری نجفی از انتشارات نارنگی


 کتاب هفت خوان رستم و چند قصه ی دیگر

کتاب هفت خوان رستم و چند قصه ی دیگر

اثر محمدرضا شمس از انتشارات ذکر


 کتاب ضحاک و کاوه ی آهنگر و چند قصه ی دیگر از شاهنامه

کتاب ضحاک و کاوه ی آهنگر و چند قصه ی دیگر از شاهنامه

اثر محمدرضا شمس از انتشارات ذکر


 کتاب شاه لیر

کتاب شاه لیر

اثر اندرو متیوز از انتشارات ذکر


 کتاب رام کردن زن سرکش

کتاب رام کردن زن سرکش

اثر اندرو متیوز از انتشارات ذکر


 کتاب ژولیوس سزار

کتاب ژولیوس سزار

اثر اندرو متیوز از انتشارات ذکر


 کتاب تاجر ونیزی

کتاب تاجر ونیزی

اثر اندرو متیوز از انتشارات ذکر


 کتاب 100 مورچه ی گرسنه

کتاب 100 مورچه ی گرسنه

اثر الینور جی پینچس از انتشارات پرستو قلم چی


 کتاب سلامان و ابسال

کتاب سلامان و ابسال

اثر نرگس آبیار از انتشارات پیدایش


 کتاب خدمتگزار کلم

کتاب خدمتگزار کلم

اثر مهروش طهوری از انتشارات ذکر


 کتاب خر استثنایی

کتاب خر استثنایی

اثر مهروش طهوری از انتشارات ذکر


 کتاب کلک مرغابی

کتاب کلک مرغابی

اثر مهروش طهوری از انتشارات ذکر


 کتاب مرغهای دانشمند

کتاب مرغهای دانشمند

اثر مهروش طهوری از انتشارات ذکر


 کتاب خانه اسرار آمیز

کتاب خانه اسرار آمیز

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب نفرین پیرمرد سفیدپوش

کتاب نفرین پیرمرد سفیدپوش

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب شورش مردم

کتاب شورش مردم

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب نجات ایراندخت

کتاب نجات ایراندخت

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب دزد جام زرین

کتاب دزد جام زرین

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب رویایی که دیوان را به بند کشید

کتاب رویایی که دیوان را به بند کشید

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب نبرد با لشکر دیوان

کتاب نبرد با لشکر دیوان

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب ملاقات با ضحاک ماردوش

کتاب ملاقات با ضحاک ماردوش

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب آتش مرگ

کتاب آتش مرگ

اثر بهروز واثقی از انتشارات ابوعطا


 کتاب شهر شیشه ای

کتاب شهر شیشه ای

اثر دانکن مک میلان از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب ابن سینا نابغه ای از شرق

کتاب ابن سینا نابغه ای از شرق

اثر جورج پی بادی گوچ از انتشارات نگاه


 کتاب سرنوشت شوم یک امپراتور

کتاب سرنوشت شوم یک امپراتور

اثر پیر نزلف از انتشارات نگاه


 کتاب داستانهای شکسپیر

کتاب داستانهای شکسپیر

اثر چارلز لمب-مری لمب از انتشارات سمیر


 کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر

کتاب استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر

اثر حسین رحمان سرشت-افشین فتح الهی از انتشارات دوران


 کتاب بیچاره اسفندیار

کتاب بیچاره اسفندیار

اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی از انتشارات پیکان


 کتاب حماسه عاشورا

کتاب حماسه عاشورا

اثر محمد باقر پور امینی از انتشارات کانون اندیشه جوان


 کتاب پری دریایی

کتاب پری دریایی

اثر پالی تیل از انتشارات نشر نی


 کتاب قصه های هفت اورنگ جامی

کتاب قصه های هفت اورنگ جامی

اثر عبدالرحمن جامی از انتشارات پیدایش


 کتاب مجموعه ایلیاد و اودیسه

کتاب مجموعه ایلیاد و اودیسه

اثر نیک مک کارتی-یاروسلاو هولاک از انتشارات افق


 کتاب بند انگشتی

کتاب بند انگشتی

اثر آرزو رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دوره دوم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دوره دوم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دوره اول)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دوره اول)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب داستان های عرفانی

کتاب داستان های عرفانی

اثر حیدر بشیری از انتشارات آرایان


 کتاب پناهگاه امن

کتاب پناهگاه امن

اثر نیکلاس اسپارکس از انتشارات شالگردن


 کتاب موش و گربه و باقی دوستانا

کتاب موش و گربه و باقی دوستانا

اثر سید علی شجاعی از انتشارات نیستان


 کتاب آنتیگونه

کتاب آنتیگونه

اثر الی اسمیت از انتشارات نگار گران


 کتاب سوفار زرین

کتاب سوفار زرین

اثر نیلوفر نیک بنیاد از انتشارات پرنده آبی


 کتاب شهر شیشه ای پل آستر

کتاب شهر شیشه ای پل آستر

اثر دیوید مازوکلی از انتشارات آوای روزان


 کتاب داستان نی

کتاب داستان نی

اثر حمیدرضا توکلی از انتشارات سروش مولانا


 کتاب کمک کنم به مامان

کتاب کمک کنم به مامان

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب ای وای مریضه فی فی

کتاب ای وای مریضه فی فی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب نمی تونم بخوابم

کتاب نمی تونم بخوابم

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب فی فی رفته فروشگاه

کتاب فی فی رفته فروشگاه

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب قصه های نهج البلاغه(5)

کتاب قصه های نهج البلاغه(5)

اثر مجید ملامحمدی از انتشارات به نشر


 کتاب ایلیاد هومر

کتاب ایلیاد هومر

اثر نیک مک کارتی از انتشارات افق


 کتاب فرانک

کتاب فرانک

اثر سودابه امینی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب آیین زندگانی

کتاب آیین زندگانی

اثر محمدحسین مجدم از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب رازهای آشکار

کتاب رازهای آشکار

اثر محمدحسین مجدم از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب ترنج نارسیده

کتاب ترنج نارسیده

اثر محمدحسین مجدم از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب مجموعه شیرین تر از شکر

کتاب مجموعه شیرین تر از شکر

اثر ابوالفضل هادی منش از انتشارات جمال


 کتاب حکایت هایی از مرزبان نامه

کتاب حکایت هایی از مرزبان نامه

اثر مرضیه غفورزاده از انتشارات پارس کتاب


 کتاب مزرعه ها

کتاب مزرعه ها

اثر ناهید هاشمیان از انتشارات نقد فرهنگ


 کتاب گردآفرید

کتاب گردآفرید

اثر اعظم نوری نیا از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب قصه های عطار نیشابوری

کتاب قصه های عطار نیشابوری

اثر فرید الدین عطار نیشابوری از انتشارات آواهیا


 کتاب بچه و این جا کجاست؟

کتاب بچه و این جا کجاست؟

اثر نغمه ثمینی از انتشارات نشر نی