بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب ساسی و بوبا

کتاب ساسی و بوبا

اثر دارسی پتیسون از انتشارات شهر قلم


 کتاب هزار و یک شب

کتاب هزار و یک شب

اثر مارتین وودساید از انتشارات شهر قلم


 کتاب رابین هود

کتاب رابین هود

اثر جان باروز از انتشارات شهر قلم


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر فرید الدین عطار نیشابوری-رحمت الله رضایی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-محمد بن علی ظهیری سمرقندی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-ناصرخسرو قبادیانی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-خواجه نظام الملک طوسی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-عبدالرحمن جامی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-عبدالرحمن جامی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-عنصرالمعالی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-فخرالدین علی صفی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-فرید الدین عطار نیشابوری از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-محمد عوفی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-محمدبن حسن شیخ بهایی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-سعدی از انتشارات خلاق


 کتاب شاهنامه

کتاب شاهنامه

اثر رحمت الله رضایی-ابوالقاسم فردوسی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر جلال الدین محمد بلخی(مولانا)-رحمت الله رضایی از انتشارات خلاق


 کتاب داستانهای کهن ایرانی

کتاب داستانهای کهن ایرانی

اثر رحمت الله رضایی-فرید الدین عطار نیشابوری از انتشارات خلاق


 کتاب دختر معبد

کتاب دختر معبد

اثر محمدعلی شامانی از انتشارات قو


 کتاب اپوش شاه

کتاب اپوش شاه

اثر نصرالله قادری از انتشارات یکشنبه


 کتاب لطیف است شب

کتاب لطیف است شب

اثر سایمون لوی از انتشارات نشر نی


 کتاب افسانه داراب

کتاب افسانه داراب

اثر سرور کتبی از انتشارات سروش


 کتاب فرانکنشتاین

کتاب فرانکنشتاین

اثر نیک دیر از انتشارات یکشنبه


 کتاب لیلی و مجنون نظامی

کتاب لیلی و مجنون نظامی

اثر مژگان شیخی از انتشارات قدیانی


 کتاب هدا گابلر

کتاب هدا گابلر

اثر جان آزبرن از انتشارات کتاب فردا


 کتاب دشمن مردم

کتاب دشمن مردم

اثر آرتور میلر از انتشارات افراز


 کتاب زندگی خصوصی شرلوک هلمز

کتاب زندگی خصوصی شرلوک هلمز

اثر بیلی وایلدر از انتشارات نیلا


 کتاب شعله در مه - جلد 2

کتاب شعله در مه - جلد 2

اثر رنی عهدیه از انتشارات نشر ویدا


 کتاب خفته ی زیبا

کتاب خفته ی زیبا

اثر نانسی کمپل الن از انتشارات پیدایش


 کتاب روباه پلید کلاغ سفید

کتاب روباه پلید کلاغ سفید

اثر فرزاد شهرستانی از انتشارات افق


 کتاب صحنه ‎هایی از یک ازدواج

کتاب صحنه ‎هایی از یک ازدواج

اثر امیلی مان از انتشارات نشر نی


 کتاب تلخی های شیرین

کتاب تلخی های شیرین

اثر اردشیر آزادی از انتشارات دیباچه


 کتاب خشم در هارلم

کتاب خشم در هارلم

اثر چستر هایمز از انتشارات بیدگل


 کتاب مجموعه آثار جین اوستن

کتاب مجموعه آثار جین اوستن

اثر گیل تاونر از انتشارات قدیانی


 کتاب سفید برفی و کوتوله ها

کتاب سفید برفی و کوتوله ها

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب خیاط کوچولوی شجاع

کتاب خیاط کوچولوی شجاع

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب جادوگر شهر از

کتاب جادوگر شهر از

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب جک و لوبیا سحر آمیز

کتاب جک و لوبیا سحر آمیز

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب هانسل و گرتل

کتاب هانسل و گرتل

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب مرغ تخم طلا

کتاب مرغ تخم طلا

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب علی بابا و چهل دزد

کتاب علی بابا و چهل دزد

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب نوازنده کوچک

کتاب نوازنده کوچک

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب شاهزاده قورباغه

کتاب شاهزاده قورباغه

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب تام کوچولو

کتاب تام کوچولو

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب پینوکیو

کتاب پینوکیو

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب سفید برفی و رز قرمز

کتاب سفید برفی و رز قرمز

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب لباس تازه برای مریخی ها

کتاب لباس تازه برای مریخی ها

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب دست به هرچی می زد طلا می شد

کتاب دست به هرچی می زد طلا می شد

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب کفاش و کوتوله ها

کتاب کفاش و کوتوله ها

اثر سو آرنگو از انتشارات آبرنگ


 کتاب منصور و الاغ

کتاب منصور و الاغ

اثر سو آرنگو از انتشارات آبرنگ


 کتاب دختر نخ ریس و آدم کوچولو

کتاب دختر نخ ریس و آدم کوچولو

اثر سو آرنگو از انتشارات آبرنگ


 کتاب کلاغ و شیر

کتاب کلاغ و شیر

اثر سو آرنگو از انتشارات آبرنگ


 کتاب دختر گل فروش

کتاب دختر گل فروش

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب جوجه اردک زشت

کتاب جوجه اردک زشت

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب جادوگر کوچولو

کتاب جادوگر کوچولو

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب علاءالدین و چراغ جادو

کتاب علاءالدین و چراغ جادو

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب گردش آنی و مانی

کتاب گردش آنی و مانی

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب کفاش و کوتوله ها

کتاب کفاش و کوتوله ها

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب سیندرلا

کتاب سیندرلا

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب الفی کوچولو

کتاب الفی کوچولو

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب خرگوش و لاک پشت

کتاب خرگوش و لاک پشت

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب پسر شجاع

کتاب پسر شجاع

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب خانم موش مغرور

کتاب خانم موش مغرور

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب رفتن به ماهیگیری

کتاب رفتن به ماهیگیری

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب دختری با پوست خر

کتاب دختری با پوست خر

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب شنل قرمزی

کتاب شنل قرمزی

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب سرباز کوچولوی شجاع

کتاب سرباز کوچولوی شجاع

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب دختر شیرفروش

کتاب دختر شیرفروش

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب دختر بخشنده

کتاب دختر بخشنده

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب پری دریایی

کتاب پری دریایی

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب دختر کوچولوی مهربان

کتاب دختر کوچولوی مهربان

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب سندباد

کتاب سندباد

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب اسب جادویی

کتاب اسب جادویی

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب قلب مهربان

کتاب قلب مهربان

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب ملکه خسیس و موش ها

کتاب ملکه خسیس و موش ها

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب سفر به ماه

کتاب سفر به ماه

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب گالیور در لیلیپوت

کتاب گالیور در لیلیپوت

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب زیبای خفته

کتاب زیبای خفته

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب عروسک های جادویی

کتاب عروسک های جادویی

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب گربه چکمه پوش

کتاب گربه چکمه پوش

اثر ود پراکاش چاولا از انتشارات آبرنگ


 کتاب حسن کچل و گوجه هایی که ماهی شدند

کتاب حسن کچل و گوجه هایی که ماهی شدند

اثر سهیلا رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب حسن کچل و پسر مردم آزار

کتاب حسن کچل و پسر مردم آزار

اثر سهیلا رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب حسن کچل و میوه های رنگی

کتاب حسن کچل و میوه های رنگی

اثر سهیلا رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب حسن کچل و مزه ی دسترنج

کتاب حسن کچل و مزه ی دسترنج

اثر سهیلا رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب حسن کچل و علفزار

کتاب حسن کچل و علفزار

اثر سهیلا رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب حسن کچل و راز خرس

کتاب حسن کچل و راز خرس

اثر سهیلا رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب حسن کچل و دستگیری دزدها

کتاب حسن کچل و دستگیری دزدها

اثر سهیلا رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب حسن کچل و تخم مرغ های گچی

کتاب حسن کچل و تخم مرغ های گچی

اثر سهیلا رمضانی از انتشارات آبرنگ


 کتاب لیلی و مجنون به نثر

کتاب لیلی و مجنون به نثر

اثر ثریا کریمی از انتشارات بهزاد


 کتاب اقتباس برای فیلمنامه

کتاب اقتباس برای فیلمنامه

اثر محمد خیری از انتشارات سروش


 کتاب ملاقات رسمی نوشته ی واسلاوهاول

کتاب ملاقات رسمی نوشته ی واسلاوهاول

اثر ژتون نیزارج از انتشارات چارسو


 کتاب دکتر ژیواگو

کتاب دکتر ژیواگو

اثر یان کریستی از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب مامان می خوام ورزش کنم

کتاب مامان می خوام ورزش کنم

اثر شکوه قاسم نیا از انتشارات قدیانی


 کتاب موسی و شبان

کتاب موسی و شبان

اثر حسین فتاحی از انتشارات قدیانی


 کتاب شغالی که طاووس شد

کتاب شغالی که طاووس شد

اثر حسین فتاحی از انتشارات قدیانی


 کتاب موش و شتر

کتاب موش و شتر

اثر حسین فتاحی از انتشارات قدیانی


 کتاب نحوی و کشتیبان

کتاب نحوی و کشتیبان

اثر حسین فتاحی از انتشارات قدیانی


 کتاب فیل در تاریکی

کتاب فیل در تاریکی

اثر حسین فتاحی از انتشارات قدیانی


 کتاب طوطی و بقال

کتاب طوطی و بقال

اثر حسین فتاحی از انتشارات قدیانی