بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب پنجه در پنجه تقدیر‏‫

کتاب پنجه در پنجه تقدیر‏‫

اثر هوشنگ دولت آبادی از انتشارات شهاب ثاقب


 کتاب بازی با شاهنامه 2

کتاب بازی با شاهنامه 2

اثر بهناز حقیقی از انتشارات سامر


 کتاب بازی با شاهنامه

کتاب بازی با شاهنامه

اثر بهناز حقیقی از انتشارات سامر


 کتاب موش و گربه به همراه گربه و موش

کتاب موش و گربه به همراه گربه و موش

اثر محمدبن حسن شیخ بهایی-عبید زاکانی از انتشارات جامی(مصدق)


 کتاب زیباترین داستان های فارسی

کتاب زیباترین داستان های فارسی

اثر میریندا مقیمی از انتشارات اکباتان


 کتاب زیباترین داستان های کهن

کتاب زیباترین داستان های کهن

اثر میریندا مقیمی از انتشارات اکباتان


 کتاب مجمع مرغان

کتاب مجمع مرغان

اثر داریوش مودبیان از انتشارات قاب


 کتاب دایی وانیا

کتاب دایی وانیا

اثر آنی بیکر از انتشارات یکشنبه


 کتاب قصه های تصویری از زهرالربیع _4

کتاب قصه های تصویری از زهرالربیع _4

اثر مژگان شیخی از انتشارات قدیانی


 کتاب قصه های تصویری از حدیقه الحقیقه _ ‏‫۱

کتاب قصه های تصویری از حدیقه الحقیقه _ ‏‫۱

اثر مژگان شیخی از انتشارات قدیانی


 کتاب تروترو همیشه شاگرد اول میشه

کتاب تروترو همیشه شاگرد اول میشه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب ترو می خواد تو برفا آب بپاشه به گل ها

کتاب ترو می خواد تو برفا آب بپاشه به گل ها

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروتروی بانمکه خوشحاله روز کودکه

کتاب تروتروی بانمکه خوشحاله روز کودکه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو یه نقاشه نمی دونه چی بکشه

کتاب تروترو یه نقاشه نمی دونه چی بکشه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو عکس می گیره سرش رو برعکس می گیره

کتاب تروترو عکس می گیره سرش رو برعکس می گیره

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروتروی با نمک تولدت مبارک

کتاب تروتروی با نمک تولدت مبارک

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو کوچولو می خواد بره به اردو

کتاب تروترو کوچولو می خواد بره به اردو

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو با گل ها هدیه می دن به نانا

کتاب تروترو با گل ها هدیه می دن به نانا

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو گل درست کن برای نانا پست کن

کتاب تروترو گل درست کن برای نانا پست کن

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو می خنده نانا شده پرنده

کتاب تروترو می خنده نانا شده پرنده

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروتروی تنها لی لی خوبه یا نانا

کتاب تروتروی تنها لی لی خوبه یا نانا

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب ترو، تو چی گم کردی که دنبالش می گردی

کتاب ترو، تو چی گم کردی که دنبالش می گردی

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو خواب دیده خودش رو تو آب دیده

کتاب تروترو خواب دیده خودش رو تو آب دیده

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب ترو می گه به خواهرش این جوری نقاشی بکش

کتاب ترو می گه به خواهرش این جوری نقاشی بکش

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو با زازا؟! دعوا بده بچه ها

کتاب تروترو با زازا؟! دعوا بده بچه ها

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب ترو می گه دوباره این زازا پی پی داره

کتاب ترو می گه دوباره این زازا پی پی داره

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب ترو می گه شولوپ و شالاپ جیش نکنی زازا تو آب

کتاب ترو می گه شولوپ و شالاپ جیش نکنی زازا تو آب

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو و زازا چه نازن با هم خونه می سازن

کتاب تروترو و زازا چه نازن با هم خونه می سازن

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو با زازا کیک می پزن بچه ها

کتاب تروترو با زازا کیک می پزن بچه ها

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو یه مرده دودو رو پیدا کرده

کتاب تروترو یه مرده دودو رو پیدا کرده

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو با زازا کجان؟ کنار دریا

کتاب تروترو با زازا کجان؟ کنار دریا

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو،زازا زرده!دوباره پی پی کرده؟!

کتاب تروترو،زازا زرده!دوباره پی پی کرده؟!

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو توی خونه آماده کرده صبحونه

کتاب تروترو توی خونه آماده کرده صبحونه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو چی دوست داره اسپاگتی دوست داره

کتاب تروترو چی دوست داره اسپاگتی دوست داره

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو با دوچرخه روی زمین می چرخه

کتاب تروترو با دوچرخه روی زمین می چرخه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو می گه آخ جون تابستونه تابستون

کتاب تروترو می گه آخ جون تابستونه تابستون

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو چی دوست داره؟خرسی شو خیلی دوست داره

کتاب تروترو چی دوست داره؟خرسی شو خیلی دوست داره

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروتروی نازنازی بلد شده یه بازی

کتاب تروتروی نازنازی بلد شده یه بازی

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو از سر جاش می ره تو تخت باباش

کتاب تروترو از سر جاش می ره تو تخت باباش

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو همیشه زود حواسش پرت می شه

کتاب تروترو همیشه زود حواسش پرت می شه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروتروی ترسو اون غول بزرگه پس کو؟

کتاب تروتروی ترسو اون غول بزرگه پس کو؟

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب ترو ترو باهوشه خودش لباس می پوشه

کتاب ترو ترو باهوشه خودش لباس می پوشه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو ریزه میزه یه بچه ی تمیزه

کتاب تروترو ریزه میزه یه بچه ی تمیزه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب ابوعلی گاو آدم کن

کتاب ابوعلی گاو آدم کن

اثر حمید عبداللهیان-نظامی عروضی سمرقندی از انتشارات خیال انگیز


 کتاب احمد خلیفه خراب کن

کتاب احمد خلیفه خراب کن

اثر ابوالفضل بیهقی-حمید عبداللهیان از انتشارات خیال انگیز


 کتاب ابوعلی عروس پیداکن

کتاب ابوعلی عروس پیداکن

اثر حمید عبداللهیان-نظامی عروضی سمرقندی از انتشارات خیال انگیز


 کتاب ابراهیم کیسه پاره کن

کتاب ابراهیم کیسه پاره کن

اثر خواجه نظام الملک طوسی-حمید عبداللهیان از انتشارات خیال انگیز


 کتاب آنتی گونه

کتاب آنتی گونه

اثر امیر سمامی حائری از انتشارات هنر پارینه


 کتاب آقای ملک

کتاب آقای ملک

اثر سعید بابایی از انتشارات یار مهربان


 کتاب گردآفرید

کتاب گردآفرید

اثر مهدی مردانی از انتشارات آریا نوین


 کتاب هفت خوان رستم

کتاب هفت خوان رستم

اثر مهدی مردانی از انتشارات آریا نوین


 کتاب هفت خوان رستم + یک پاورقی / 1

کتاب هفت خوان رستم + یک پاورقی / 1

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب زال + یک پاورقی / 4

کتاب زال + یک پاورقی / 4

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب گردآفرید + یک پاورقی / 3

کتاب گردآفرید + یک پاورقی / 3

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب ضحاک + یک پاورقی / 5

کتاب ضحاک + یک پاورقی / 5

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب آرش کمانگیر + یک پاورقی / 2

کتاب آرش کمانگیر + یک پاورقی / 2

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب مجموعه قصه های کهن نظامی و عطار

کتاب مجموعه قصه های کهن نظامی و عطار

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان


 کتاب مجموعه قصه های کهن بوستان و گلستان

کتاب مجموعه قصه های کهن بوستان و گلستان

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان


 کتاب مجموعه قصه های کهن هزار و یک شب

کتاب مجموعه قصه های کهن هزار و یک شب

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان


 کتاب مجموعه قصه های کهن: کلیله و دمنه

کتاب مجموعه قصه های کهن: کلیله و دمنه

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان


 کتاب مجموعه قصه های کهن: مثنوی معنوی

کتاب مجموعه قصه های کهن: مثنوی معنوی

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان


 کتاب مجموعه قصه های کهن: شاهنامه

کتاب مجموعه قصه های کهن: شاهنامه

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان


 کتاب مجموعه کتاب قصه های تصویری از الهی نامه (12جلدی)

کتاب مجموعه کتاب قصه های تصویری از الهی نامه (12جلدی)

اثر فرید الدین عطار نیشابوری-مژگان شیخی از انتشارات قدیانی


 کتاب مجموعه کتاب قصه های تصویری از 1001 شب (10جلدی)

کتاب مجموعه کتاب قصه های تصویری از 1001 شب (10جلدی)

اثر حسین فتاحی از انتشارات قدیانی


 کتاب مجموعه قصه های تصویری از تذکره الاولیا (12جلدی)

کتاب مجموعه قصه های تصویری از تذکره الاولیا (12جلدی)

اثر مژگان شیخی از انتشارات قدیانی


 کتاب زندگی آشغالی

کتاب زندگی آشغالی

اثر نکیسا راستین از انتشارات آماره


 کتاب شنگول و منگول و حبه انگور

کتاب شنگول و منگول و حبه انگور

اثر اعظم شعبانی زعیم از انتشارات کمال اندیشه


 کتاب هفت خفتگان

کتاب هفت خفتگان

اثر عباس اکبری از انتشارات نیلوفر


 کتاب افسانه گیلگمش

کتاب افسانه گیلگمش

اثر زهرا میرعبدالحق از انتشارات آوشت‏‫


 کتاب داستان هایی از مثنوی معنوی

کتاب داستان هایی از مثنوی معنوی

اثر مهدی مردانی از انتشارات سایه گستر


 کتاب داستان داروتیا

کتاب داستان داروتیا

اثر جفری بیورز از انتشارات نشر نی


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر پنجم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر پنجم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هشتم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هشتم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب جیرجیرک و عاقبت تنبلی

کتاب جیرجیرک و عاقبت تنبلی

اثر ژاله راستانی از انتشارات ذکر


 کتاب درسی که لک لک به روباه داد

کتاب درسی که لک لک به روباه داد

اثر ژاله راستانی از انتشارات ذکر


 کتاب هفت خروس سحر

کتاب هفت خروس سحر

اثر ژاک لاکاری یر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب قصه های نهج البلاغه 1

کتاب قصه های نهج البلاغه 1

اثر مجید ملامحمدی از انتشارات به نشر


 کتاب داستان سیاوش

کتاب داستان سیاوش

اثر مریم علیجانیان از انتشارات باد


 کتاب غرور و تعمد

کتاب غرور و تعمد

اثر تیرزا پرایس از انتشارات نشر مون


 کتاب شهر فقر و فنا

کتاب شهر فقر و فنا

اثر غلامرضا لایقی-نعمت الله قاضی از انتشارات اطلاع


 کتاب داستان فریدون

کتاب داستان فریدون

اثر ابوالقاسم فردوسی-مقتدا زمان ثانی از انتشارات زمان ثانی


 کتاب داستان رستم و سهراب

کتاب داستان رستم و سهراب

اثر ابوالقاسم فردوسی-مقتدا زمان ثانی از انتشارات زمان ثانی


 کتاب 28 قصه از مصیبت نامه عطار

کتاب 28 قصه از مصیبت نامه عطار

اثر جعفر ابراهیمی از انتشارات قدیانی


 کتاب مو طلایی و سه خرس

کتاب مو طلایی و سه خرس

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات پیام مقدس


 کتاب داستان هایی از هزار و یک شب

کتاب داستان هایی از هزار و یک شب

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از پروین اعتصامی (4)

کتاب داستان هایی از پروین اعتصامی (4)

اثر فاطمه قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از پروین اعتصامی (3)

کتاب داستان هایی از پروین اعتصامی (3)

اثر فاطمه قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از گلستان سعدی (2)

کتاب داستان هایی از گلستان سعدی (2)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از گلستان سعدی (1)

کتاب داستان هایی از گلستان سعدی (1)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب یاران فیل

کتاب یاران فیل

اثر میثاق امیرفجر از انتشارات اطلاع


 کتاب هفت شهر عشق (دوره 7 جلدی)

کتاب هفت شهر عشق (دوره 7 جلدی)

اثر نعمت الله قاضی از انتشارات اطلاع


 کتاب داستان هایی از جوامع الحکایات

کتاب داستان هایی از جوامع الحکایات

اثر فاطمه قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از قابوس نامه

کتاب داستان هایی از قابوس نامه

اثر فاطمه قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از هزار و یک شب (4)

کتاب داستان هایی از هزار و یک شب (4)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان های از هزار و یک شب (3)

کتاب داستان های از هزار و یک شب (3)

اثر فاطمه قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از هزار و یک شب (2)

کتاب داستان هایی از هزار و یک شب (2)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از مثنوی مولوی (4)

کتاب داستان هایی از مثنوی مولوی (4)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از مثنوی مولوی (3)

کتاب داستان هایی از مثنوی مولوی (3)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از مثنوی مولوی (2)

کتاب داستان هایی از مثنوی مولوی (2)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم


 کتاب داستان هایی از مثنوی مولوی (1)

کتاب داستان هایی از مثنوی مولوی (1)

اثر مریم قیومی از انتشارات نشر قیوم