بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی - جلد 2

کتاب برگزیده داستان های شاهنامه فردوسی - جلد 2

اثر حمیدرضا نویدی مهر از انتشارات به نشر


 کتاب گاز بی گاز

کتاب گاز بی گاز

اثر کارن کتس از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب وازریک مرده است

کتاب وازریک مرده است

اثر صحرا رمضانیان از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب سی مرغ و سیمرغ

کتاب سی مرغ و سیمرغ

اثر پیتر سیس از انتشارات مهرسا


 کتاب امروز چه مهربونم!

کتاب امروز چه مهربونم!

اثر دورلینگ کیندرزلی از انتشارات پرتقال


 کتاب امروز چه حسی دارم؟

کتاب امروز چه حسی دارم؟

اثر دورلینگ کیندرزلی از انتشارات پرتقال


 کتاب حس غرور یعنی چه؟

کتاب حس غرور یعنی چه؟

اثر مریم اسلامی-دورلینگ کیندرزلی از انتشارات پرتقال


 کتاب من عصبانی هستم

کتاب من عصبانی هستم

اثر مریم اسلامی-دورلینگ کیندرزلی از انتشارات پرتقال


 کتاب بگرد و بگو

کتاب بگرد و بگو

اثر ساندرا مگزامن از انتشارات پرتقال


 کتاب مرد عارف و هدهد

کتاب مرد عارف و هدهد

اثر معصومه پاکروان از انتشارات باهم